Turnhout zet in op ontharden publiek domein

14 Juni 2021

Turnhout zet in op ontharden publiek domein

In het verleden koos de stad te veel voor verharden, nu slaan we resoluut een andere weg in.

Gebruikt Turnhout klinkers die water doorlaten? Ja zeker!

Zo kiezen we als stad voor waterdoorlatende klinkers - daar waar het kan. Zo’n klinkers zijn poreus en hebben een open betonstructuur, wat maakt dat regenwater door de klinker heengaat en in de bodem kan infiltreren. En dat voorkomt dat onze riolen en beken teveel water moeten slikken bij zwaar regenweer.  Bovendien is het goed voor ons grondwaterpeil. Het is belangrijk dat we regenwater terug de kans geven om in de bodem door te dringen.

'Zo maken we onze wijken klimaatvriendelijk en op termijn de hele stad!’ vertelt Marc Boogers

‘We hebben dit in Turnhout al toegepast - zie ook de foto - in bijvoorbeeld de ‘witte wijk’ in Zevendonk bij de heraanleg van een aantal straten in deze wijk.
In straten waar zwaar verkeer passeert leggen we klinkers die het water laten passeren door de voegen. Groene voegen dus!’ zegt schepen voor wegen- en groenbeheer Marc Boogers.

Samen met het aanleggen van groenvoorzieningen zoals parkjes, groene speelpleinen, waterpartijen en groenvakken in en rond de heraangelegde straat, zet de stad zo in op vergroening en op infiltratie van regenwater. We maken de bodem letterlijk minder hard!  In het verleden hebben we teveel 'verhard'. Nu kiezen we resoluut voor ontharden.

Bijkomend voordeel: ontharding zorgt meteen ook voor afkoeling op hete dagen!

‘Op deze manier willen we ons ‘openbaar domein’, dat zijn de straten en pleinen, in de toekomst aanleggen en zo maken we onze wijken klimaatvriendelijk en op termijn de hele stad!’ besluit Marc Boogers.