Turnhout tekent charter Generatie Rookvrij op 31 mei 2022

31 Mei 2022

Dat roken ongezond is, dat weten we allemaal. Maar hoe zorgen we ervoor dat jongeren niet starten met roken? Hoe zorgen we ervoor dat roken niet nodig is om er bij te horen?

Zo wordt roken op perrons van de NMBS vanaf 2023 verboden. Allemaal dankzij een wetsvoorstel van Groen en Ecolo! Daardoor gelden op perrons van de NMBS dezelfde regels als in andere openbare ruimtes. Ook in Turnhout beweegt er wat op dat vlak.

Op 20 april  2022 werd in Commissie 2 het Charter Generatie Rookvrij toegelicht.

Generatie Rookvrij ijvert ervoor dat elk kind dat na 2019 geboren is rookvrij kan opgroeien.

Door openbare ruimte(s) rookvrij te maken, vinden kinderen roken minder normaal en aantrekkelijk. Zodat het minder lijkt dat roken een onderdeel van het leven is. Zien roken doet roken. Kinderen kopiëren nu eenmaal gedrag.

We willen kinderen een andere sociale norm rond roken aanleren. We tonen dat roken niet oké is. Dat maakt hen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken. Het is een strategie die er mee voor zorgt dat kinderen en jongeren van de sigaret blijven. Zelfs mensen die roken willen niet dat hun kinderen beginnen met roken!

Wie op zijn 15de begint te roken, leeft gemiddeld zes tot negen jaar minder lang. Roken zorgt niet alleen voor minder levensjaren, maar ook voor minder gezonde levensjaren.

Bij de meeste mensen bestaat al een groot draagvlak om niet (meer) roken op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn. Zelfs bij mensen die roken, want zij weten heel goed hoe moeilijk het is om ermee te stoppen.

Rookvrije omgevingen helpen ex-rokers om niet opnieuw beginnen te roken.

Een rookvrije omgeving roept rokers op om stil te staan bij hun rookverslaving. Een rookvrije omgeving stimuleert rokers om te stoppen. Het is een goede ‘trigger’. Rookvrije omgevingen helpen ook mensen die aan het stoppen zijn om niet in de verleiding te komen en opnieuw te beginnen met roken.

Als kinderen zich in de buurt van een brandende sigaret bevinden, kunnen ze rook inademen. Passief roken schaadt ook hun gezondheid: zoals het ontwikkelen van klachten aan de luchtwegen! Ook hun conditie gaat op termijn achteruit. En kan later  hart- en vaatziekten of zelfs kanker veroorzaken.

Dankzij rookvrije omgevingen minder sigarettenpeuken! 

Niet meer roken op het terrein betekent minder peuken. Doordat er minder afval is, ziet het terrein er netter uit en is de omgeving aangenamer. 40% van het zwerfvuil in Vlaanderen bestaat uit ... sigarettenpeuken!

Iedereen wil dat kinderen kunnen spelen, sporten en ravotten in een gezonde en veilige omgeving. Een rookvrij terrein draagt daaraan bij. Zo is er geen gevaar voor brandwonden. Of voor peuken die door kinderen worden opgepakt en in de mond worden gestopt. Kinderen hebben ook gewoon het recht om hun vriendjes te ontmoeten, te ravotten en te sporten in een omgeving die gezond en rookvrij is.

Generatie Rookvrij heeft als doelstelling dat alle kinderen in elke fase van het opgroeien tegen tabaksrook beschermd moeten worden. Door te zorgen dat er minder (openbare) plekken zijn waar kinderen zien roken, ervaren ze dit minder als de norm om ‘volwassen’ te worden. Zo zijn ze weerbaarder om zelf niet te starten met roken.

Daarom zal  stad Turnhout het charter Generatie Rookvrij ondertekenen. Dat gebeurt ook bij onze partners van het Turnhoutse Gezondheidsnetwerk.

Met de ondertekening – voorzien op de anti-tabaksdag 31/05 - geven we zo het startschot voor een actieplan 'Naar een meer rookvrij Turnhout'.

Dat plan zullen we samen met onze partners uitwerken:

  • primaire preventie doordat kinderen minder zien roken,
  • toegankelijk aanbod voor rookstop
  • en zorgen dat jongeren minder beginnen roken.

Het speelplein in de Oranjemolenstraat is de eerste rookvrije ruimte in Turnhout. Ook aan het speelplein in de Boomgaardstraat, in het stadspark, aan de stadsboerderij en aan de Klein Engelandhoeve komen er zulke borden.

Op de gemeenteraad van 2 mei 2022 werd het ondertekenen van dit charter goedgekeurd door alle fracties.

 

Meer info op : https://www.turnhout.be/naar-een-rookvrij-turnhout