Turnhout schort vergunning Fiberklaar (tijdelijk) op

29 Januari 2023

Turnhout schort vergunning Fiberklaar (tijdelijk) op

verzakking wegdek in Ieperstraat ( eigen foto)

Al meerdere maanden trekt nutsmaatschappij Fiberklaar samen met verschillende onderaannemers door Turnhout om een glasvezelnetwerk uit te rollen. De aanleg van de internetkabels veroorzaakt grote problemen en eerdere tussenkomsten van het stadsbestuur hadden onvoldoende resultaat.

Schepen van Openbare Werken Marc Boogers: ‘Onze dienst Wegen & Riolen overlegt wekelijks met Fiberklaar om de werkzaamheden op te volgen, maar we ondervinden dat er geen of veel te weinig gevolg wordt gegeven aan gemaakte afspraken. Onder meer via het meldingsformulier op onze website klagen bewoners met recht en reden over kapotte rioleringen en verzakte stoepen nadat Fiberklaar gepasseerd is om werken uit te voeren. Ook onze eigen ploegen hebben al ernstige gebreken vastgesteld en constateerden meermaals dat er niet wordt gewerkt volgens de geldende voorschriften. Het schepencollege heeft dan ook beslist om voorlopig geen vergunningen meer af te leveren.’

 

Fouten herstellen

Om de vergunningen te deblokkeren, moet Fiberklaar eerst de bestaande problemen oplossen. ‘Alle mankementen moeten worden hersteld. We sluiten de vaststellingen nog niet meteen af, want in de komende weken komen er mogelijk nog fouten aan het licht waar we nu nog geen weet van hebben. Ook die moeten op de reparatielijst komen’, legt schepen Boogers uit. ‘Eenmaal aan onze eis is voldaan, mag een beperkt aantal ploegen de werken hervatten. Pas als we vervolgens onomstotelijk kunnen vaststellen dat er voortaan wél volgens de voorschriften en volgens de regels van de kunst wordt gewerkt, mogen er weer meerdere ploegen worden ingeschakeld. En dan nog blijven we de situatie op de voet volgen.’

 

 Tijdelijke blokkage straat
door Fiberklaar (onderaannemer)

 

Zelf een melding doen? Klik hier

 

Update 1/2/2023 De werken kunnen herstarten onder voorwaarden en er wordt opgevolgd of de aannemers zich houden aan de voorwaarden.

Als voorwaarde om te mogen herstarten, moest de nutsmaatschappij eerst alle bestaande problemen oplossen. Schepen van Openbare Werken Marc Boogers: ‘In 2 weken tijd zijn Fiberklaar en zijn 2 onderaannemers erin geslaagd om alle gebreken te herstellen die door burgers werden gemeld of door de stedelijke diensten bij controles waren opgemerkt.
Onze medewerkers volgden de werken nauwgezet op en hebben de resultaten ondertussen ook goedgekeurd. De herstellingen gaan nu een garantieperiode in, want nutsmaatschappijen kunnen tot 2 jaar na de werken aansprakelijk worden gesteld voor verzakkingen die het gevolg zijn van hun werkzaamheden. Zolang de garantietermijn loopt, blijven we de toestand opvolgen. Inwoners die alsnog gebreken vaststellen, raden we daarom stellig aan om die te melden via het Meldingsformulier ( klik hier) op onze website of via het Loket Wegen. Onze diensten zorgen ervoor dat de aannemers die zaken snel behandelen.’

Beide onderaannemers mogen nu, zoals van tevoren afgesproken, tijdens een proefperiode van 6 weken met een beperkt aantal ploegen opnieuw aan de slag gaan. Tijdens de proefperiode evalueert het stadsbestuur twee kwesties: ten eerste of de gemaakte afspraken effectief leiden tot een veilige en technisch correcte uitvoering, ten tweede of Fiberklaar en de onderaannemers correct communiceren naar de burgers, de ondernemers en het stadsbestuur.

Schepen Boogers: ‘Na de proefperiode én op voorwaarde dat we een positieve evaluatie afleveren, kunnen de firma’s opnieuw vergunningen aanvragen om het aantal ploegen stelselmatig uit te breiden. Als de situatie in de straat echter wederom aantoont dat Fiberklaar zijn onderaannemers niet in de hand heeft, dan zullen we de werken nogmaals stopzetten. De overlast voor de inwoners moet stoppen en daar willen wij garant voor kunnen staan.’