Turnhout pioniert

27 November 2023

Op zaterdag 25 november opende het Pioniersgebouw officieel zijn deuren. Die dag nodigden Stad Turnhout en Zorggroep Orion ook alle buurtbewoners en mensen die er zullen wonen uit op een gezellig inhuldigingsfeest. Het Pioniersgebouw is de nieuwe werkplek van verschillende zorgorganisaties én een thuis voor meerdere Turnhoutenaren. Vanuit deze dynamische kern komt de innovatieve, zorgzame buurt Niefhout de komende jaren verder tot ontwikkeling. Dat wordt de motor voor de verdere opwaardering van de centrumstad.

Zorgzame wijk - Pioniersgebouw is een voorbeeld van hoe wij zorg in de toekomst in onze gans stad willen uitbouwen'

Niefhout is de zorgzame wijk van Turnhout die met de steun van Vlaamse subsidies voor kernversterkend beleid tot stand komt. Het gebied aan de Dokter Nand Peetersstraat, het Bouwschen Pad en de Guldensporenlei is de eerste zone van dit gloednieuwe stadsdeel dat zichtbaar vorm krijgt. Daar bevinden zich meerdere wooneenheden, enkele winkelpanden en een speelplein.

Met verschillende groene gebieden, geveltuintjes en autovrije voetpaden, biedt het pas aangelegde openbaar domein maximale kansen voor ontmoeting tussen de mensen die er wonen, werken en verblijven. Deze wisselwerking komt het best tot uiting in het centraal gelegen Pioniersgebouw.

Kloppend hart van nieuw stadsdeel

Het Pioniersgebouw is het kloppende hart van de nieuwe wijk. De bouwwerken gingen in 2021 van start. 2 jaar later is het Pioniersgebouw klaar om zich te ontwikkelen tot dé groeikern voor Turnhout. Daar vinden vanaf vandaag verschillende zorgorganisaties hun nieuwe werkplek.

Voortaan is het Pioniersgebouw de thuishaven van 60 assistentiewoningen in De Houthaven, dienstencentrum De Wissel, kinderdagverblijf Bouwschen Pad en de gezinsondersteunende diensten van Huis van het Kind. Daarnaast bevinden zich in het gebouw enkele appartementen en is er plaats voor ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan de buurt. Daar speelt dienstencentrum De Wissel een centrale rol in. Sinds de opening kan iedereen er terecht voor boeiende activiteiten, antwoorden op zijn zorgvraag of gewoon een goed gesprek bij een lekker drankje in het café.

Een zorgeloos buurt waar groepen met meerdere ondersteuningsnoden terecht kunnen in een aangename buurt. Dat is Niefhout vertelt Jeff Dierckx, Groen gemeenteraadslid en afgevaardigde Orion voor onze partij

De Wissel is het kloppende hart van het complex en eigenlijk ook van de omringende omgeving. De samenwerking tussen de verschillende organisaties die er hun werkplek hebben, is een treffend voorbeeld van de innovatie en vermaatschappelijking van onze zorg. Want zorgeloos wonen en ontmoeten, daar staan we voor. Hier leven daarom groepen met meerdere ondersteuningsnoden – van kinderen tot senioren – samen met elkaar.

Door ieders expertise te bundelen, creëren we zo een zorgzame buurt, die heel wat kansen biedt. Daarnaast bevordert dit in sterke mate de levenskwaliteit van alle mensen die er verblijven, wonen of op bezoek komen. In het Pioniersgebouw versterken de verschillende zorg-, residentiële en recreatieve functies elkaar, waardoor deze prachtige plek op termijn een hefboom zal zijn voor de verdere opwaardering van de buurt én bij uitbreiding van heel Turnhout.’

 

Niefhout komt verder tot leven

Zo doet het Pioniersgebouw, als nieuwe, zichtbare realisatie op Niefhout, zijn naam ook alle eer aan. Dit is het publiek-private samenwerkingsverband dat de vernieuwingsoperatie op Niefhout in goede banen leidt.

Dit is een mijlpaal voor dit gebied, dat de komende jaren verder tot leven komt. Zo beginnen in de toekomst, als eerstvolgende stap, ook de werken van ‘De Vliegenier’. Dat wordt een multifunctioneel pand met appartementen, kantoorruimtes, een buurtwinkel en een ondergrondse parking. Nadien volgen ook de bouw van een woonzorgcentrum met plaats voor 135 bewoners, een duurzaam kantoorgebouw met gedeelde werkruimtes, residentiële projecten met uiteenlopende woningtypes en een centraal park als sluitstuk.

 

Antwoorden op meerdere uitdagingen

Met Niefhout bouwen we aan de toekomst en bieden we antwoorden op meerdere uitdagingen waar centrumsteden zoals Turnhout mee te maken krijgen. Zo geeft de economische activiteit een nieuwe impuls aan de stationsomgeving en speelt de gevarieerde mix van huisvesting in op de woonbehoeften van huidige en potentiële inwoners.

Dit is een toonbeeld van stadsvernieuwing en -versterking van een voormalige industriële site, waarvoor verschillende partners de krachten bundelen. Ook de omwonenden speelden daarin een belangrijke rol. Daarom konden zij het nieuwe Pioniersgebouw ook als eregasten bewonderen tijdens het inhuldigingsfeest dat we voor hen, de bewoners en medewerkers organiseerden. Na jaren van voorbereiden, plannen en bouwen, zijn we trots dat het pand vorig weekend zijn deuren opende. Dat wordt de motor van dit nieuwe deel van onze stad dat vanaf nu in een stroomversnelling terechtkomt.

Enkele foto’s van het openingsfeest van het Pioniersgebouw bevinden zich achter deze link.

Wie meer info wenst over Huis van het Kind en kinderopvang Bouwschen Pad kan daarvoor terecht op www.turnhout.be/kinderen. Praktische informatie over lokaal dienstencentrum De Wissel en assistentiewoningen De Houthaven is beschikbaar op www.zorggroep-orion.be.