Turnhout pionier in warmtebeleid

28 Maart 2021

Turnhout pionier in warmtebeleid

  De Turnhoutse ondergrond is geschikt voor geothermieHet principe kort uitgelegd: heet water wordt opgepompt en het afgekoelde water wordt op voldoende afstand opnieuw geïnjecteerd.

Turnhout is een van de acht Vlaamse steden die vorige week een pleidooi lanceerden om tot een ambitieus Vlaams Warmtebeleid te komen. Om klimaatneutraal en klimaatrobuust te zijn tegen 2050 moet er nu al nagedacht worden hoe we ons gaan verwarmen zonder aardgas of stookolie. Ondertussen kunnen we nog altijd ons eitje bakken op het gasvuur, maar het is wel hoog tijd dat we beginnen na te denken over hoe het binnen dertig jaar anders kan… en moet.

"Door in te zetten op een warmtenet kunnen huishoudens - die nu vooral op stookolie en aardgas warmte produceren -  tot 40% CO2 besparen!" zegt Bond Beter Leefmilieu

De acht steden (Beersel, Brugge, Gent, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende en Turnhout) en de Bond Beter Leefmilieu pleiten er bij de Vlaamse overheid voor om de lasten op elektriciteit te verschuiven naar aardgas en stookolie zodat warmtepompen aantrekkelijker worden.

“Ondertussen legt Turnhout de focus op de uitrol van warmte-eilanden”, zegt schepen van Energie Astrid Wittebolle. “Er ligt al een warmtenet onder de wijk Niefhout en er komt ook zo’n net aan de Heizijde. Dat wordt in eerste instantie gevoed met een warmtekrachtkoppeling (WKK) op de ziekenhuissite.”

Er wordt onderzocht of met behulp van geothermie (diep onder Turnhout en een groot stuk van de Noorderkempen ligt een enorme reservoir heet water) een stadsbreed warmtenet kan worden uitgerold. “In het voorjaar van 2020 is er een seismisch onderzoek geweest dat heeft aangetoond de Turnhoutse bodem geschikt is voor geothermie. Nu wordt er begonnen aan de vergunningsfase die op het Vlaamse niveau gebeurt. Daarna kunnen we een producent aanduiden en kunnen de boringen beginnen.”