Turnhout onderschrijft het Vlaams Energie- en Klimaatpact

02 November 2021

Turnhout onderschrijft het Vlaams Energie- en Klimaatpact

Turnhout heeft het Vlaams Energie- en Klimaatpact ondertekend.

De Vlaamse overheid trekt 10 miljoen uit om met de lokale besturen de handen in elkaar te slaan om de transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken.

Aan de hand van vier concrete en herkenbare werven wil onze stad inzetten op krachtdadig beleid:

  • per Vlaming moet er één boom geplant worden.
  • 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties komen per 1000 wooneenheden
  • één coöperatief energieproject met 500 inwoners voor in totaal 215 MW.
  • per inwoner moet er 1 m² onthard worden
  • en elke buurt moet duurzaam bereikbaar zijn (autodelen, laadpunt per 100 inwoners, 1 meter extra fietspad per inwoner.)

Voor 2022 kan Turnhout rekenen op om en bij 177.000 euro subsidies. De stad cofinanciert.

Ook de komende jaren zullen Vlaanderen en Turnhout geld vrijmaken in het kader van dit pact. Dit staat uiteraard los van de projecten, acties en ideeën die uit het Klimaatplan Turnhout zullen voortvloeien

Meer weten? Klik hier