Turnhout koopt Klein Engelandhoeve

20 Januari 2024

Klein Engelandhoeve herbergt momenteel het bezoekerscentrum van het Turnhouts Vennengebied. Het pand vormt daarmee de uitvalsbasis om het uitgestrekte natuurgebied van 500 ha verkennen. Daarvoor staat ook een aanbod van vakantieruimtes ter beschikking van de bezoekers. Deze accommodatie is erkend door Toerisme voor Allen, wat inhoudt dat ook mensen op met een beperkter budget er kunnen verblijven.

Groen Turnhout ' De aankoop van Klein Engelandhoeve  verzekert mee onze toekomstvisie voor dit waardevolle natuurgebied'

Met de aankoop willen we de toekomst van het waardevolle domein te midden van het Turnhouts Vennengebied verzekeren. Als stadsbestuur hebben we de ambitie om dit potentierijk gebied te versterken in samenwerking met de omringende gemeenten. Deze beslissing is een belangrijke stap in deze plannen.

Tewerkstellingskansen blijven

Het stadsbestuur heeft momenteel al de regie over de voorzieningen van Klein Engelandhoeve. De uitbating wordt via een gebruiksovereenkomst geregeld en is sinds juli 2023 in handen van vzw Working Station die instaat voor de operationele exploitatie. In de praktijk verandert er voor burgers dan ook niets.  En ook nu wij eigenaar van de terreinen worden, blijft de visie ongewijzigd. De Klein Engelandhoeve moet het Turnhouts Vennengebied recreatief en toeristisch ontsluiten en een plek zijn om mensen kansen te geven en waar mogelijk ook terug te begeleiden op hun weg naar vast werk.

Klein Engelandhoeve biedt tewerkstellingskansenaan mensen met nood aan intensieve coaching en begeleiding naar een job.

Astrid Wittebolle 'Kruisberg - een stukje Turnhouts erfgoed - wordt publiek domein'

Samen met de aankoop van de Klein Engelandhoeve, verwerft Stad Turnhout eveneens een stuk grond op de Kruisberg. Het perceel – op de hoek van de Koeybleukenlaan en Slachthuisstraat – is in handen van dezelfde eigenaar en is vandaag in feite al onderdeel van het openbaar domein. Door ook dit gronddeel in bezit te nemen, kan het lokaal bestuur het publieke gebruik ervan garanderen.

Strategisch gebied De beslissing over de aanschaf van beide percelen is gepland voor de gemeenteraad van maandag 29 januari. Diezelfde dag staat ook de aankoop van nog een ander terrein op de agenda.

Peter Sterkens 'Ook een extra woonst voor Housing First'

Het stadsbestuur wordt namelijk ook eigenaar van de tuingrond op de Lukerstraat 24. De woning zelf komt in handen van de Regie der Gebouwen, die het de komende 30 jaar via erfpacht ter beschikking zal stellen aan het OCMW in het kader van Housing First. Dat is het innovatieve huisvestingsproject voor langdurig daklozen in samenwerking met CAW De Kempen.

Het tuinperceel bevindt zich in de zone Melkhoek Zuid-Oost. Als stadsbestuur zijn we vandaag ook eigenaar van andere gronddelen in dit strategische gebied dat we de komende jaren verder willen opwaarderen. Met de aankoop van de nieuwe grond houden we de regie daarover in handen en vergroten we de slagkracht van eventuele toekomstplannen voor het gebied.