Turnhout heeft nieuwe algemene directeur

29 Juni 2023

Welkom Bie De Busser

Afgelopen maandag stelde de Turnhoutse gemeenteraad een nieuwe algemeen directeur aan voor de stedelijke organisatie. We zijn opgetogen en vol vertrouwen met Bie De Busser aan het roer van onze dienstverlening. Bie combineert jarenlange relevante bestuurs- en leiderschapservaring met een brede kennis van de regio en een grote vertrouwdheid met de eigenheden van een lokaal bestuur.  

Bie De Busser maakt de overstap van het gemeentebestuur van Oud-Turnhout, waar ze ook al algemeen directeur was. Daarvoor werkte ze als regiomanager Kempen bij Toerisme Provincie Antwerpen. Turnhout is haar niet onbekend, en andersom is Bie ook geen onbekende voor ons: onder meer binnen het stadsregionale samenwerkingsverband hebben sommige beleidsmakers en medewerkers al kennisgemaakt met haar.

Volgend op deze eerste aanstelling beslist het college van burgemeester en schepenen vandaag over de verdere samenstelling van het managementteam. In september starten we met een nieuw team dat de dagelijkse leiding neemt.