Turnhout creëert extra fietsstraten

13 November 2020

Turnhout creëert extra fietsstraten

We breiden het fietsstratennetwerk uit met 7 fietsstraten. We zetten zo nog meer in op verkeersveiligheid en leefbare woonwijken. 

‘Fietsen is gezond en goed voor het milieu, fietsen maakt mensen gelukkig. We weten dat allemaal al wel en het klinkt bij veel mensen onderhand wellicht als een opsomming van clichés, maar dat maakt die uitspraken niet minder waar’, zegt schepen van Mobiliteit Marc Boogers. ‘Daarom blijven we bijkomende inspanningen doen: nóg meer mensen op de fiets krijgen én veilig laten fietsen, dat is een van de doelstellingen uit ons bestuursakkoord. En al is de samenleving momenteel grotendeels op slot, er is nog ruimte om onze plannen voor een fietsvriendelijke stad uit te voeren.’

Na de Apostoliekenstraat in 2012, de fietsstratenas in 2018 (Brugstraat Robsonplein, Tramstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Tuinstraat en Duinenstraat) en de Smiskensstraat afgelopen juni, komen er nog dit jaar opnieuw zeven fietsstraten bij in Turnhout. ‘Daarmee verdubbelen we het huidige fietsstratennetwerk . We pakken nu een flink stuk van het stadshart aan: Grimstedestraat, Kwakkelstraat, Draaiboomstraat, Bentelstraat, Oranjemolenstraat, Hogestraat, Goedendagstraat. Deze fase past binnen het grote netwerk van fietsstraten dat de volgende jaren samenhangend wordt uitgebouwd.’

Wat is een fietsstraat?

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Auto’s en andere motorvoertuigen zijn er te gast. Een fietsstraat wordt aangeduid met verkeersborden die het begin en het einde van de fietsstraat markeren, met rode vlakken op de kruispunten waarop het fietsstraatpictogram wordt geschilderd en met pijlen met fietslogo’s tussen de kruispunten. Die totaalopstelling geeft de straten het uitzicht van een fietspad en maakt duidelijk dat fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn.

In een fietsstraat met tweerichtingsverkeer voor fietsers mogen fietsers de helft van de rijbaan gebruiken langs de rechterzijde. Auto’s en ander gemotoriseerd verkeer mogen de fietsers niet inhalen. Voor alle weggebruikers geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.