Turnhout sluit zich aan bij “De Statiegeldalliantie”

Stad Turnhout sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie en vraagt hiermee aan de Vlaamse Overheid om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.

Het is één van de grote ergernissen in onze stad : zwerfvuil. Een groot deel wordt opgekuist door de stadsdiensten; een ander deel verdwijnt jammerlijk genoeg in ons milieu. Bovendien verbrandt men elk jaar tonnen perfect recycleerbare verpakkingen omdat ze bij het restafval worden gegooid.  Dit kan zo niet langer. Een krachtig middel om deze verkwisting en vervuiling tegen te gaan is de invoering van statiegeld op deze verpakkingen. Maar de bevoegde overheden blijven de beslissing voor zich uit schuiven.

Daarom sluit de stad Turnhout zich nu aan bij de Statiegeldalliantie. Hiermee roept de stad de Vlaamse Regering op om zo snel mogelijk statiegeld op blikjes en grote en kleine plastic flessen in te voeren.  De alliantie wil hiermee :

  • een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes;
  • een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;
  • een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

Meerderheidspartij Groen Turnhout toonde zich in het college van burgemeester en schepenen een enthousiaste voorstander van dit initiatief en steunt de aansluiting dan ook ten volle. Groen Turnhout hoopt dat nog veel steden en gemeenten het Turnhoutse voorbeeld volgen en de Vlaamse Regering mee onder druk zetten voor de invoering van statiegeld.

Voor meer info :

 

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook