Turnhout genomineerd als Fietsstad 2018

Turnhout hoort tot de laatste 3 genomineerden voor de titel Fietsstad 2018! Met deze titel wil men lokale besturen die maatregelen nemen om het fietsgebruik in hun stad of gemeente te bevorderen, in de bloemetjes zetten.

Vakjury nomineert Turnhout

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) spoort steden en gemeenten aan om te zorgen voor vlotter en veiliger fietsverkeer. Daartoe riep ze de titel Fietsstad/Fietsgemeente in het leven. Om deze titel te verdienen, moeten gemeenten hun concrete realisaties voor vlotter en veiliger fietsverkeer en hun toekomstplannen inzake fietsbeleid aantonen.De vakjury (bestaande uit de VSV, Fietsberaad Vlaanderen, de Fietsersbond, de Vereniging van de Vlaamse Provincies, de Vlaamse overheid en een docent van de Hogeschool voor Verkeerskunde) nomineert vervolgens gemeenten en steden die in aanmerking komen voor de titel. Naast Deinze en Dendermonde is dus ook onze stad genomineerd.

“De kwaliteit van de ingediende dossiers was erg hoog. De combinatie van een grondig dossier, ingevuld door de kandidaten, met een deskundige jury en een terreinonderzoek door een gespecialiseerd studiebureau staat garant voor een oordeelkundige beslissing”, zegt juryvoorzitter Eddy Klynen

Fietsstad krijgt €50.000 extra middelen

Bij de genomineerden vindt de komende weken een terreinonderzoek plaats, de resultaten daarvan bepaalt welke stad op 5 juni als winnaar uit de bus komt. Naast de prijzen die door de vakjury worden toegekend, is er ook een publieksprijs. Van 21 maart tot en met 27 mei kunnen burgers hun stem laten horen en hun favoriete fietsstad of fietsgemeente aanduiden op de website van Fietsgemeente/Fietsstad 2018. De winnaars krijgen vanwege de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen.

Pluim(-en) voor groene fietsbeleid

De nominatie door de vakjury toont de waardering voor de inspanningen van de afgelopen jaren.  De stad en in het bijzonder onze Groen-mandatarissen trekken steevast de kaart van de fietser. Deze nominatie komt bovenop het SAVE-label dat de stad onlangs in ontvangst mocht nemen. Turnhout is nog maar de tweede centrumstad die dit label ontving voor het nemen van een aantal maatregelen op vlak van verkeersveiligheid.

Groen werkt. En werkt verder.

Met Groen in de meerderheid kwam er een andere kijk op mobiliteit. Maar we zijn er nog lang niet. Deze nominaties doen ons niet op onze lauweren rusten, maar moedigen ons net aan om verder te gaan op de ingeslagen weg.

‘Uiteraard zijn we blij met deze nominatie. We hebben nog een lange weg te gaan maar stap per stap werken we aan de verkeersveiligheid van onze fietsers en brengen zo meer mensen aan het fietsen. Ons fietsactieplan zal zich in de toekomst dag na dag verder uitrollen.’, aldus mobiliteitsschepen Marc Boogers (Groen)

Hieronder een klein overzicht van de realisaties van afgelopen jaren :

(Bron : persbericht VSV)

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook