Turnhout verdubbelt sociaal tarief voor maaltijden

15 Februari 2024

Turnhout  verdubbelt sociaal tarief voor maaltijden

Keuze voor gezonde maaltijden wordt makkelijker ( foto stad Turnhout)

Stad Turnhout verdubbelt het sociale tarief voor maaltijden aan huis en in de 3 dienstencentra van Zorggroep Orion vanaf 1 maart. Met die beslissing verlaagt het stadsbestuur financiële drempels voor een gezonde en lekkere maaltijd voor iedere Turnhoutenaar. Sociale tarieven zijn ook een middel in de strijd tegen eenzaamheid.

Het sociaal tarief is een financiële tussenkomst in de prijs van de maaltijden die aangeboden worden door Zorggroep Orion. Om de stijging van de prijs tegen te gaan, hebben we als stadsbestuur besloten om het sociaal tarief op te trekken van 1,20 euro naar 3 euro. Zo verzekeren we dat iedere inwoner toegang heeft tot een gezonde en betaalbare maaltijd.

We passen het sociaal tarief toe op maaltijden aan huis, maar uitdrukkelijk ook op maaltijden in de dienstencentra, omdat we daarmee de sociale netwerken willen versterken. Uit het seniorenbehoeftenonderzoek is gebleken dat meer dan 45 % van de Turnhoutse senioren zich eenzaam voelt. Met gemeenschappelijke maaltijden die tegelijk betaalbaar zijn, kunnen we hen daarbij helpen.

De procedure om het sociaal tarief aan te vragen blijft ongewijzigd. Inwoners kunnen nog steeds terecht bij De Wending, het Welzijnsonthaal en de lokale dienstencentra. Daar kunnen zij zowel maaltijden aan huis aanvragen als een pasje voor de restaurants van Zorggroep Orion.

We beschermen met deze maatregel de meest kwetsbare groepen van onze stad. In 2022 hebben wij in totaal 20 383 maaltijden aan een sociaal tarief geserveerd. We hopen met het nieuwe tarief nog meer mensen te bereiken.

Jeff Dierckx " Met deze maatregel maken we gezond voeding voor ouderen betaalbaarder"

Lage drempel bij Zorggroep Orion

Dit heeft een positieve impact op de mensen die hier nood aan hebben. Door het verlagen van de drempel voor toegang tot gezonde maaltijden, dragen we bij aan het welzijn van onze inwoners. Bij Zorggroep Orion streven we ernaar om iedereen de kans te geven om van een lekkere, gezonde maaltijd te genieten in goed gezelschap in onze dienstencentra.

Het is belangrijk om mensen te ontzorgen bij het bereiden van een warme maaltijd. Daarom bieden wij ook maaltijden aan huis aan die bereid worden in onze keuken in Turnhout. Dit is een belangrijke stap naar een betere gezondheid en levenskwaliteit voor al onze inwoners.