Transitie stadspark is ingezet

14 Oktober 2023

Afbraak gebouwen Groendienst is de volgende stap in upgraden van Turnhoutse stadspark

De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe sportcomplex in het Stadspark zijn begonnen.. Dat stadspark ondergaat de komende jaren trouwens zelf ook een duurzame metamorfose.
Zo komt er extra bos aan de rozentuin (met speel- en rustzones).
Hoe dat er precies uit zal zien, daar kan de Turnhoutenaar zelf mee bepalen via een participatieproject.
Wanneer het nieuwe sportcomplex gebruiksklaar is, wordt de oude afgebroken  en komen er nieuwe bomen op deze plaats. Zo compenseren we ook het beperkt aantal bomen dat nu verdwijnt voor een waterzuiveringsriool.
Er komt ook een waterbuffersysteem aan. Een terrassysteem zal het Stadspark zo grote regenbuien absorberen en wateroverlast door klimaatverandering in het centrum beperken.
Het Stadspark zal in de toekomst zo meer natuur omvatten dan vandaag.