Telramen heeft je nodig: tel jij mee?

27 Januari 2021

Telramen heeft je nodig: tel jij mee?

Grafiek: Deze telling werd uitgevoerd door een student in de straat waar schepen Boogers woont. De modal shift (50% voetgangers, fietsers en openbaar vervoer)  is hier al gerealiseerd, tenminste die dag op dat teluur. Met behulp van telramen kan dit permanent opgevolgd worden.  

Turnhoutenaren 'tellen' mee

Vraag jij je ook weleens af hoeveel auto’s er iedere dag langs jouw huis rijden? Of hoeveel voetgangers en fietsers er in de zomer passeren in je straat, of op schooldagen? Lijkt het soms dat er in jouw buurt veel meer vrachtwagens rijden dan in de rest van de stad? 

Turnhout wil een goed zicht krijgen op de verschillende verkeersstromen in en uit de stad. Dit doen we, met Telraam en met onze inwoners. 

'Turnhout zoekt nog 40 kandidaten die een Telraam, een betrouwbare verkeersteller, willen ontvangen die wonen in het centrum van Turnhout of één van de wijken buiten het stadshart: Zevendonk, Schorvoort, Parkwijk, Noord-Turnhout of de industriezone.' zegt  schepen voor mobiliteit Marc Boogers.

'Je verzamelt op die manier gegevens over fietsers, voetgangers, wagens en grote voertuigen om infrastructuur, lichten en verkeersplannen efficiënter te maken. En zo help je veilige, vlotte, duurzame en gerichte verplaatsingsmogelijkheden tot stand te brengen.' vervolgt de schepen.

Opstart en oproep

In oktober 2020 werd al gestart met 48 geselecteerde Turhoutenaren die sinds dan op evenveel meetpunten verkeersgegevens verzamelen met Telraam. De deelnemers van deze tweede oproep kunnen zich tot 28 februari 2021 online inschrijven via www.turnhout.be/telraam.
Uitgebreide info is ook op die pagina beschikbaar.