Succesvol tewerkstelling project T3

11 December 2023

Succesvol tewerkstelling project T3

Slotevent in Kontoer ( foto GVA)

"500 inwoners versterkt en de helft begeleid naar een vaste job!" , een voorbeeld om meer tewerkstelling te realiseren

Het tewerkstellingsproject T3 (Toekomst, Talent en Taal) begon in 2020 en kwam tot stand met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het breidde zo een vervolg aan het eerdere Toekomst-project dat startte in 2017. Na 7 jaar blikt het stadsbestuur terug op beide trajecten, waar verder ook het OCMW, vzw WEB en Vinac+ hun schouders onder zetten.

De ESF-projecten ‘T3’ en ‘Toekomst’ hebben sinds 2017 indrukwekkende resultaten geboekt. We bereikten daarmee 800 laagtaalvaardige en anderstalige inwoners. Bovendien stapten 500 van deze mensen in een intensief coachingstraject. De helft stroomde succesvol door naar werk of heeft naar aanleiding van de begeleiding een opleiding aangevat. Dat is een bijzonder mooie balans, zeker als je weet dat ze het moeilijk op de gewone arbeidsmarkt.

Springplank

Door anderstalige nieuwkomers en laag taalvaardige Nederlandstaligen individueel te begeleiden, zorgen de initiatieven ervoor dat zij sneller de weg vinden naar een betaalde job. Het Turnhoutse OCMW functioneert daarbij als een veilig vangnet om ze te onthalen en gericht door te verwijzen naar het ondersteuningstraject.

Ze hebben vaak geen groot netwerk of weten niet waar te beginnen. Dankzij de ESF-projecten krijgen zij wel kansen. Zo geven we hen een springplank naar vast werk én een veerkrachtige toekomst.

Win-win

Mohammad Saleem was één van de deelnemers die zo een job vond. Hij stapte in 2021 in het traject. Samen met zijn begeleider reorganiseerde hij zijn leven zodat werken mogelijk werd. ‘Toen ik 5 jaar geleden naar België kwam, wilde ik zo snel mogelijk Nederlands leren’, aldus Mohammad. ‘Ik wist niet welke job ik wou doen of wat er mogelijk was, maar dankzij mijn coach is het me alsnog gelukt. Natuurlijk was het niet altijd makkelijk. Toch kon ik vrij snel starten met vrijwilligerswerk en later deed ik ook een stage. Zo kwam ik uiteindelijk terecht bij mijn huidige werkgever.’ vertelt Saleem.

De ESF-projecten geven op die manier ook een impuls aan de lokale economie. Onze economie zit in de lift en behoort tot de sterkste groeiende van Vlaanderen. Dat geeft veel jobopportuniteiten in onze stad. Via verschillende acties helpen we deze ondernemingen om deze arbeidsvraag te beantwoorden. Met deze ESF-projecten zijn we erin geslaagd om een groot deel van de openstaande vacatures in te vullen. Dat is een win-win.

Slotmoment

Op maandag 4 december sloten de initiatiefnemers het project feestelijk af bij Kontoer in Turnhout. Daar blikten zowat 100 voormalige deelnemers en trajectbegeleiders van OCMW, vzw WEB en Vinac+ terug op de vele succesverhalen.

Met de tewerkstellingstrajecten zijn we erin geslaagd om 250 Turnhoutenaars naar een job te begeleiden én hebben we even veel arbeidsplaatsen in onze stad en regio op een duurzame manier ingevuld. De goede praktijken en vele lessen die hieruit voortvloeiden, krijgen na een gedetailleerde evaluatie een weerslag in nieuwe beleidsmaatregelen en de toekomstige werking van de betrokken tewerkstellingsdiensten.