Stad Turnhout is vlijtige boomplanter

02 November 2021

De Vlaamse overheid wil het Vlaamse bosareaal met 4000 hectare vergroten tegen 2024. Daarvoor rekent de regering op natuurverenigingen, bosgroepen, regionale  landschappen, particulieren, bedrijven én lokale besturen.

Uit cijfers van de website Bosteller.be, die de vorderingen  van het plan bijhoudt, blijkt dat de stad Turnhout op de tweede plaats staat wat betreft de aanwas van bossen door steden en gemeenten. Gent staat op kop met 8,97 hectare, gevolgd door Turnhout met 4,06 hectare, Brasschaat (3,8 hectare) en Zaventem (3,75 hectare).  Het gaat hier over de aanplant voor het stadsbos tussen Turnhout en Vosselaar van 2019.

Ook oud-gemeenteraadslid van Groen, Louis Michielsen, plantte eind vorig jaar ook nog bijna een hectare aan op zijn privé-gronden. Dat bos bevindt zich aan de ring van Turnhout vlak aan het kanaal. Dat brengt de toename van bos in Turnhout op meer dan 5 hectare. In totaal gaat het hier over bijna 13.000 bomen.

Lees ook

oor-sprong en verhaal stadsbos.