Stad plant extra maatregelen om verkeersstromen te verduurzamen

06 Februari 2023

Stad plant extra maatregelen om verkeersstromen te verduurzamen

Naast de plannen om van de Kasteeldreef een eenrichtingsstraat te maken, heeft het Turnhouts stadsbestuur nog ideeën om het aantal duurzame verplaatsingen te stimuleren. Zo komen er dit jaar nieuwe fiets- en voetpaden en worden bushaltes toegankelijker.

De wegeninfrastructuur moet op maat van voetgangers, fietsers en vlot openbaar vervoer.

Volgens het Turnhouts bestuursakkoord moet de zwakste weggebruiker de norm zijn. Ons stadsbestuur met schepen Marc Boogers wil duurzame verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer stimuleren. Dat is ook nodig om de ambities van het vorig jaar goedgekeurde stadsregionaal mobiliteitsplan te halen: een stijging van het aantal verplaatsingen met de fiets en het openbaar vervoer van elk 25% en een vermindering van het aantal autoverplaatsingen met 25%.

Een overzichtje van de plannen in 2023:

 • de verdere uitrol van ons fietsstratennetwerk - zg fietszone
 • het aantal fietsstraten in de stad stijgt dit jaar van 19 naar 65, goed voor een uitbreiding van 5 naar 17 kilometer.
 • verder werken van veilige schoolomgevingen
 • eenrichtingsverkeer aan het Sint-Victor in de Kasteeldreef
 • en aan het Sint-Jozefcollege op de Oude Beersebaan, met het stuk tussen de school en de ring dat wel dubbele richting blijft,
 • en een knip aan de Talentenschool in de Oranjemolenstraat.”
 • nieuwe fietspaden op de Oude Beersebaan, de Speelkaartenstraat en de De Merodelei
 • en een nieuw voetpad op de Tielendijk in Zevendonk.
 • het Sint-Beggaplein, de Oude Beersebaan, de Stoktsestraat, de Steenbakkerslaan en de Nonnenstraat worden heraangelegd.
 • We zorgen waar nodig voor zitbanken,
 • diefstalvrije fietsenstallingen
 • en snelheidsremmende maatregelen zoals verkeersplateaus, boldrempels of geschrankt parkeren

Daar waar we wegenwerken uitvoeren komt er gescheiden riolering. Daarnaast zetten we ook in op extra groen en de natuurlijke infiltratie van hemelwater.

Natuurlijke oplossingen zijn doeltreffend en goedkoper

Tot slot worden de bushaltes aan de Warande en langs de De Merodelei volledig toegankelijk gemaakt voor reizigers met een beperking. Tegen 2030 moet 50% van de stedelijke bushaltes dat criterium halen, voor Turnhout zijn dat er 50.