Stad kan stadsbos uitbreiden!

07 Juli 2024

Stad kan stadsbos uitbreiden!

satellietbeeld Wieltjes ( Google Maps)

Stad Turnhout plande begin 2024 de aankoop van ongeveer 17 hectare grond tussen de Nassaulaan, het kanaal en AZ Turnhout Campus Sint-Jozef. Daar kan dan de komende jaren een nieuw bos aangeplant worden. Dit bos sluit aan bij het eerder aangeplante Stadsbos.

"Dankzij Vlaamse subsidies kan de aankoop nu echt doorgaan!" vertelt Astrid Wittebolle " want zonder subsidies hadden we de ontpachtvergoedingen niet kunnen betalen.

Het gaat om de gronden die de Turnhoutenaar beter kent als De Wieltjes. Nu is de grond nog eigendom van de sociale woonmaatschappij Woonboog en het gebied is in 2004 aangeduid als randstedelijk groengebied. Zo’n 2 hectare is nu al een bos, maar de overige 15 hectare wordt verpacht aan landbouwers.

"Op termijn ontstaat zo een stadsbos van de Zevendonk tot in het Turnhouts Vennengebied"

“Het gaat om 3 pachters die we een ontpachtingsvergoeding hebben aangeboden”, legt Astrid Wittebolle uit. “11 hectare komt snel ter beschikking, 4 hectare tegen 2030, wanneer de pachter met pensioen gaat. In het najaar van dit en de volgende jaren willen we het gebied stapsgewijs herbebossen. Dat zullen we, zoals eerder bij het Stadsbos, uitvoeren met de hulp van scholen, verenigingen en Turnhoutnaars, maar ook de Bosgroep Noorderkempen zal ons bijstaan. Water gepland wordt en hoe we het gebied inrichten, zal gebeuren in nauw overleg met het Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete.”

Het nieuwe bos sluit aan bij het huidige Stadsbos, dat ook grenst aan de Nassaulaan. Er ligt alleen een kanaal tussen. Op termijn ontstaat er zo een stadsbos van de "Kaliebeekvallei in Zevendonk tot de Nieuwe Bossen" in het Turnhouts Vennengebied. Het geplande bos sluit ook aan bij het bos rond het nieuwe ziekenhuis, met wandel- en fietspaden en als revalidatiebos wordt ingericht. Enkele mooie dreven snijden nu al door het domein De Wieltjes. Er wordt ook overwogen of een deel van het nieuwe bos als speelbos kan worden ingericht.

Het gebied is erg geschikt voor herbebossing, want op de Ferraris-kaart uit 1770 was het al een bos. De aankoop kost bijna 1 miljoen euro, waarvan zo’n 60 % door Vlaanderen wordt betaald.

" Extra bebossing aanplanten is natuurlijk een cruciale stap in ons klimaatplan" vertelt bevoegd schepen Astrid Wittebolle.

Nu aankoop kan doorgaan maakt het stadsbestuur een inrichtings- en beheersplan voor dit nieuwe stadsrandbos ‘de Wieltjes’. Het stuk grond is al bebost, maar we hopen zeker het dubbele van het aantal bomen te planten. ‘We zijn ontzettend blij dat we het noorden van ons stadscentrum nog groener kunnen maken. Extra bebossing aanplanten is natuurlijk een cruciale stap in ons klimaatplan. Op deze manier zorgen we voor extra groen in onze stad én dragen we ons steentje bij voor de natuur’, vertelt schepen van Milieu Astrid Wittebolle. De aanplanting zal tijdens het plantseizoen tussen november en maart gebeuren. De stad hoopt tegen maart 2027 het volledige bos aangeplant te hebben.