Veilig spelen in een speelstraat

14 Juni 2021

Veilig spelen in een speelstraat

Een reusachtige tekening in stoepkrijt of een hinkelparcours in het midden van de straat? Dat kan deze zomer in een speelstraat!

De stad voorziet elke wijk van een of meerdere speelpleinen. Maar soms is er nood aan extra speel- en ontmoetingsruimtes. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een speelstraat. Ook deze zomer verschijnen er in onze stad zulke speelstraten.

Mobiliteitsschepen Marc Boogers : "We zorgen voor een verkeersveilige ruimte waar kinderen spelen en buren elkaar ontmoeten"

Verbroederen op straat

De coronacrisis maakt ons bewust hoe belangrijk de openbare ruimte kan zijn. Onze stad blijft daarom investeren in publieke (speel-)ruimtes. Daarnaast kan elke buurt een speelstraat aanvragen. De openbare weg wordt dan tijdens bepaalde uren afgesloten voor motorvoertuigen. Tijdens die uren mogen kinderen de ganse straat gebruiken om te spelen! Zo'n speelstraat biedt kinderen én volwassenen extra ruimte om elkaar te ontmoeten. Kinderen uit de straat leren elkaar kennen en kunnen samen spelen, terwijl volwassenen stoelen en tafels buiten halen om te 'buurten'. 

Raadslid Jeff Dierckx : "Kinderen willen wel buiten spelen, maar vaak laat het verkeer dit niet toe. Een speelstraat biedt dan een oplossing"

Veilig spelen in 7 buurten

Deze zomer organiseren 7 buurten een speelstraat. Je vindt een overzicht in dit document. De buurten krijgen ondersteuning van de stad. Die zorgt o.a. voor materiaal om de straat af te sluiten. Enkel bewoners en hulpdiensten mogen de straat nog in, maar stapvoets en rekeninghoudend met spelende kinderen! Dat geldt ook voor fietsers. Een speelstraat moet immers veilig zijn om onbezorgd te kunnen spelen.

Haal het straatkrijt maar boven!

 

 

(Foto: stad Turnhout)