Sociaal beleid en gezondheid

De behoefte aan betaalbare zorg wordt alsmaar groter. Steeds meer mensen hebben moeite om hun doktersrekeningen te betalen en door de vergrijzing is er ook behoefte aan veel meer zorg voor (al dan niet hulpbehoevende) senioren. De stad speelt ook een rol in het algemene preventiebeleid en promoot een gezonde en sportieve levensstijl.

Het OCMW moet het sociaal beleid in al zijn facetten overzien en regisseren. Daarnaast moet er voldoende infrastructuur zijn, vooral op het vlak van rust- en verzorgingscentra.
Stad en OCMW moeten veel nauwer samenwerken. Nu zijn het twee gescheiden werelden met hun eigen dynamiek, hun eigen begroting en hun eigen beleid. Dat is op termijn onhoudbaar. De voorzitter van het OCMW moet dan ook volwaardig deel uitmaken van het schepencollege.

Voorstellen

  • Oprichting van een wijkgezondheidscentrum (bij voorkeur in de wijk Schorvoort) waar artsen aan terugbetalingstarief eerstelijnsgezondheidszorg verstrekken. Dit centrum moet ook uitgerust zijn om zorgbehoevenden door te verwijzen naar de juiste diensten en organisaties.
  • Invoeren van een seniorentaxi (in samenspraak met taxibedrijven). Collectief vervoer (Cambio) stimuleren ook naar senioren toe.
  • Centrumfunctie van AZ Turnhout versterken. Turnhout heeft nood aan een nieuw hartcentrum. Kwaliteitsgeneeskunde stimuleren.
  • Recreatieve sportactiviteiten stimuleren (zie sport).
  • Toegankelijkheid openbare gebouwen nog verbeteren.

Een goed idee van… ACW (*)

“Een boodschappendienst uitbouwen voor kwetsbare bevolkingsgroepen”

(*) Het ACW hield een bevraging bij de bevolking op basis van zeven thema’s en zeven aandachtspunten. Dit was een punt onder het thema ‘Zorg’.

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook