Samenleven in diversiteit

Turnhout is geen eiland. De ‘open stad’ (ze had zelfs nooit muren in de Middeleeuwen) was altijd al gastvrij en heeft een ijzersterke reputatie inzake aandacht voor mondiale problemen.
Nieuwkomers zijn dan ook welkom in de stad. Zij moeten snel en doeltreffend begeleid worden zodat ze zich snel kunnen integreren en Turnhoutenaar onder de Turnhoutenaars worden.
Als we ‘inburgering’ verwachten van nieuwkomers, moet het aanbod aan taalcursussen en inburgeringscoaches ook voldoende groot zijn.

Samenleven in diversiteit betekent niet alleen een gekleurde stad, maar ook een stad waar verschillende sociale groepen samenleven in harmonie. Wijken moeten hechte gemeenschappen worden. De doelstelling om bij alle nieuwe woonprojecten 15 procent aan sociale woningen tevoorzien, moet behouden blijven.

De Ark, de huisvestingsmaatschappij, zal tegen 2020 meer dan 500 extra sociale woningen bouwen in de stad. Dat is echter onvoldoende om alle noden op te vangen. Ook op de privé-markt moeten er betaalbare woningen aangeboden worden. Er moet streng opgetreden worden tegen discriminatie op de woningmarkt.

Turnhout is een stad waar holebi’s thuis zijn. Nog voor het homohuwelijk werd ingevoerd, konden holebi’s in Turnhout op het stadhuis hun liefde al symbolisch bezegelen. De gemeenteraad keurde ook een holebinota goed. Daarin verzet het stadsbestuur zich expliciet tegen elke vorm van discriminatie op basis van hun geslacht, hun seksuele geaardheid, hun zogenaamd ras, hun huidskleur, hun afkomst, hun nationale of etnische afstamming, hun burgerlijke staat, hun geboorte, hun leeftijd, hun fortuin, hun geloof of levensbeschouwing, hun huidige of toekomstige gezondheidstoestand of hun fysieke eigenschappen.

De Mondiale Raad straalt veel dynamiek uit in Turnhout en ondersteunt ontwikkelingsprojecten in heel wat landen. Ook wanneer er noodhulp moet worden geboden of bij de 11.11.11-actie staat de Mondiale Raad paraat.
Harmonieus samenleven kan bevorderd worden door het steunen van wijkwerkingen. Hechte buurten en wijken zijn de ideale microcosmos om via goed nabuurschap samenlevingsproblemen te ontmijnen of op te lossen. De stad moet dus fors (blijven) investeren in wijkwerking.

Voorstellen

  • Uitbouw van buurthuizen (met eventueel gedecentraliseerde dienstverlening stadsdiensten)
  • Actief informatiebeleid: elke wijk zijn eigen (sub)website naast wijkkrantjes. Informatie van en naar de overheid en tussen buurtbewoners onderling.
  • Wijk-TV via RTV.
  • Investeren in taallessen en inburgeringscoaches
  • OCMW, stad, onderwijswereld en VDAB moeten nauwer samenwerken om nieuwkomers te leiden naar voorzieningen, opleidingen en jobs.
  • De dienst Buurt & Wijk moet worden uitgebreid. Ondersteuning wijkwerkingen moet uitgebreid worden.
  • Nauwe samenwerking met de wijkagent(en) om veiligheid(sgevoel) in wijken te vergroten.

Een idee van… LETS (*)

“LETS in alle buurten. LETS is een kring waarbinnen mensen met elkaar spullen, tijd, diensten en kennis uitwisselen op een geheel vrijwillige basis. Een ruil-netwerk dat verloopt volgens een zeer eenvoudig en handig ‘eenheden’-systeem dat centraal wordt beheerd. Het handige aan de ruil-transacties is dat je niet meteen iets terug hoeft te doen voor de persoon die net iets voor jou deed. Jij geeft gewoonweg een aantal ‘eenheden’ in ruil, waarmee die persoon in het systeem weer iets anders kan verkrijgen. Jij doet daarna voor iemand anders een dienst, waarvoor die je zal waarderen.”

(*) LETS = Local Exchange Trading System. Meer info: http://letsturnhout.vsbnet.be/ 

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook