Samen pakken we verkeersveiligheid aan

26 Mei 2022

Samen pakken we verkeersveiligheid aan

De 4 gemeentes van stadsregio Turnhout hebben de voorbije weken hun gezamenlijk mobiliteitsplan goedgekeurd in de gemeenteraden.

Met dit plan gaan Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar samen voor een gezonde en veilige omgeving. Tegen 2035 moeten de verplaatsingen met de fiets en openbaar vervoer verdubbelen.

“Het behalen van deze doelstelling is echt heel belangrijk!  Nu rijden we ons collectief vast in files. Dat zorgt voor veel stress en ongevallen. Ook de kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk. Naast de vele bezoekers van buiten de stadregio, verplaatsen de bijna 90 000 inwoners zich continu binnen de stadsregio om te werken, te wonen, te winkelen, naar school te gaan, … .” vertelt schepen Marc Boogers. “Daarom pakken we dit samen aan. Elke inwoner en bezoeker moet zich veilig en zorgeloos kunnen verplaatsen in Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. We gaan dus samen voor een verdubbeling van hat aantal fiets-en openbaar vervoerritjes en voor een daling met 25% van de verplaatsingen met de auto. Dit wordt allemaal uitgewerkt in ons gezamenlijk mobiliteitsplan.”

Marc Boogers  "Onze prioriteit is veilige en vlotte fietsroutes in onze stadsregio, alleen zo kunnen we onze doelstellingen halen"

De stadsregio mikt op 2035 voor de volledige realisatie van het plan. Heel wat acties worden al binnen de komende drie jaren uitgevoerd. Het plan is gemaakt door een team van mobiliteitsexperts van de 4 gemeenten en externe experts. Iedereen heeft aan dit plan meegewerkt: via participatie en bevragingen bij verschillende adviesraden, middenveld organisaties, scholen en gemeenteraadsleden.

De acties in het mobiliteitsplan zorgen voor meer veiligheid en een betere levenskwaliteit. Marc Boogers licht ze toe:

  • We willen woonbuurten rustiger en verkeersveiliger maken.
  • Het doorgaand verkeer gaan we omleiden zodat het niet meer door wijken, buurten of langs de scholen moet.
  • We gaan meer kruispunten conflictvrij maken.
  • De fietsverbindingen in en tussen de gemeenten krijgen extra aandacht zodat dit veilige en vlotte routes worden voor alle fietsers in onze regio.
  • Er komen meer fietsparkings. 
  • Tot slot zetten we in op meer kwalitatief openbaar vervoer.

 

Het gloednieuwe plan kan je hier raadplegen.

Hoe het plan tot stand kwam kan je hier nalezen