Ruimtelijke ordening en wonen

Het vijfde prioritaire thema van Groen Turnhout is ruimtelijke ordening en wonen. Voor Groen mogen de woonuitbreidingsgebieden rond de stad niet verder worden aangesneden. De Heizijdse Velden en Schorvoort zijn de laatste woongebieden buiten de Ring die nog kunnen worden ontwikkeld. Zowel Turnhout als de buurgemeenten moeten meer inzetten op betaalbare woningen. Wij houden vast aan de regel dat bij nieuwe ontwikkelingen 15 procent sociale woningen moet worden voorzien, al kan per wijk bekeken worden hoe die sociale verplichting wordt ingevuld.