Ruimte – natuur & milieu

Turnhout is de meest groene centrumstad van het land (en dan hebben we het niet over de aanwezigheid van Groen in de meerderheid). Overal waar je staat, ben je maar een paar kilometer verwijderd van een erkend natuurgebied. Het Vennengebied, De Liereman, de natuurgebieden in het zuiden, Tielenheide. Een beetje verderop liggen de Gewestbossen van Ravels en de Kolonies van Merksplas en Wortel. Deze unieke ligging is dé grote troef van Turnhout.
Turnhout moet zijn groen koesteren, versterken en ook inzetten als absolute troefkaart voor de toekomst. Op vraag van Groen werd de uitbouw van een Regionaal Park rond Turnhout (‘een ring van groen’) opgenomen in het bestuursakkoord. De provincie omarmde het idee en bestelde een studie bij het SPK over de haalbaarheid van het plan. Daarin wordt zelfs over de grens naar Nederland gekeken.
Zo’n regionaal park heeft uiteraard dwingende gevolgen inzake ruimtelijke ordening, mobiliteit (zie verder), maar ook voor de economische keuzes en – uiteraard – voor het natuurbeheer.
Kwetsbare en unieke natuur moet worden beschermd in een ‘nationaal park’, maar natuurgebieden mogen geen gesloten reservaten zijn. Zachte recreatie moet mogelijk blijven.

Om al dat groen te vrijwaren van beton, moet er blijvend gekozen worden voor inbreiding. Als Turnhout moet groeien, dan moet dat in bestaande (of nog voorziene) woonzones zijn en niet in de open ruimte. Toch moet dat telkens gebeuren in overleg met de buurt en in harmonie met de bestaande sfeer van de wijken.

Turnhout heeft misschien veel groen rond de stad, maar te weinig in de stad. Zelfs ons enige stadspark ligt buiten de ring (en is in de loop der jaren alleen maar kleiner geworden). Er moet dus in de toekomst werk gemaakt worden van meer groen in de stad. In het centrum en in de verschillende wijken.

Dank zij Groen komt er aan de NMBS-gronden (Begijnendreef) een nieuw park. Daar zal ook een Finse piste worden aangelegd.

Over het kanaal komt er eveneens een nieuw park en de voorbije jaren werd al werk gemaakt van een Speelbos aan de Klein Engelandhoeve. Het Hofpoortparkje, vlak in het centrum (tussen Gasthuisstraat en Driezenstraat) wordt opgeknapt en heraangelegd. Dit idyllische plekje, met zijn unieke levensboom, zal een oase van rust worden in het hectische stadscentrum.

Laat ons ook niet vergeten dat het Begijnhof opnieuw een aangename plek is om te vertoeven en dat door de heraanleg van de Grote Markt en het Warandeplein de kwaliteit publieke ruimte in het centrum enorm is toegenomen. De kerktuin is opnieuw toegankelijk voor het publiek (een oude eis van de groene beweging in Turnhout). Vroeger moest je altijd betalen om op de markt te zitten (aan de parkeermeter of op de terrassen). Nu kan iedereen – jong en oud, arm en rijk – rustig en gratis flaneren of verpozen in het mooiste Salon van de Kempen.

Voorstellen

  • Turnhout moet de plannen voor de uitbouw van een regionaal park rond Turnhout (groene ring) actief steunen en moet hierbij het voortouw nemen.
  • Het bijkomende park aan de NMBS-gronden moet onverwijld worden aangelegd.
  • Overal in de stad moeten kleine parkjes of groene vingers worden aangelegd. Ook informele stukjes groen zijn belangrijk.
  • Semi-openbaar groen (bijvoorbeeld op de campussen van scholen, bedrijventerreinen) zouden toegankelijk moeten worden voor buurtbewoners. De stad kan hierover afspraken maken. De jeugddienst en dienst van wijk en buurt kunnen optreden als coördinator.
  • Er moet een inventaris komen van al het groen in de stad. Zoveel mogelijk plekjes moeten toegankelijk worden gemaakt. Zwerfvuil moet verwijderd worden.
  • Het stadspark verdient een opknapbeurt. Wijken, buurten en verenigingen zouden betrokken kunnen worden bij het onderhoud ervan. (Elke wijk zijn bloementuin!)
  • In het stadspark moeten BBQ-hutten worden geplaatst.
  • Blijvend stimuleren van particuliere natuurrijke en natuurvriendelijke tuinen.
  • Mijden van pesticiden (door stadsdiensten en particulieren).

Een idee van… U-Turnhout (*)

“De stad zou eetbare planten (fruitbomen) kunnen aanplanten. Moestuinen, plukboerderijen en de stadboerderij kunnen beheerd worden in samenwerking met scholen en rusthuizen.”

(*) De Transitiegroep U-Turnhout die ijvert voor een klimaatneutraal Turnhout in 2050 was op 23 juni te gast op een van de ‘Werkendagen’ van Groen Turnhout.

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook