Resultaten straatvinken bevestigen "Groene mobiliteit werkt"

14 December 2022

Resultaten straatvinken bevestigen

Resultaten Straatvinkenonderzoek 2022

woonbuurt Turnhout

 

8 december 2022 kon je een webinar volgen over de resultaten Straatvinken 2022 - een wetenschappelijk onderzoek waar heel wat Turnhoutenaars aan meewerkten door het verkeer in hun straat te tellen. De resultaten bevestigen wat wij -als groene partij- al decennia-lang verkondigen.

Autoluwe buurten met voldoende groene publieke ruimte  ( 3-30-300-regel) maakt wonen in de stad aangenaam. Bij heraanleg van straten en bij ontwikkelen van inbreidingsprojecten passen we deze principes toe

Op onderstaande kaart of via http://straatvinken.datylon.com/ kan je zien waar er overal geteld is. De kleur van het bolletje geeft aan hoeveel voertuigen geteld zijn. Hoe donkerder rood het bolletje, hoe meer gemotoriseerd verkeer (auto's, vrachtwagens, bussen, ...). Hoe donkerder blauw, hoe meer trage weggebruikers (voetgangers, fietsers, steps, ...). 

Merk op dat wonen in de stad aangenamer kan zijn dan wonen in de omliggende dorpen!

straatvinken Turnhout en omgeving

 

 

Maar er is nog werk aan de winkel.

Uit de tellingen blijkt ook dat de auto nog steeds een te dominante positie inneemt om ons te verplaatsen.

Er zijn nog bijkomende maatregelen nodig, de 'mental shift' is nog onvoldoende gemaakt.
Nog te vaak worden maatregelen om een buurt autoluwer te maken, sluipverkeer te weren, snelheid te verlagen onthaald als een maatregel tegen de auto. Terwijl het maatregels zijn die iedereen ten goede komen, want ook die automobilist is soms voetganger of fietser en wil zich dan veilig en gezond in de openbare ruimte begeven!

Marc Boogers - onze schepen voor mobiliteit - blijft onderstaande principes bewaken:

Hoe lager de verkeersdrukte, hoe liever mensen in de straat wonen. Dat is één van de redenen waarom we sterk inzetten op het creëren van aangename woonzones. We hebben in het regionaal mobiliteitsplan de wegen vastgelegd waar we willen dat het gemotoriseerd verkeer rijdt. Deze zogenaamde 'verbindingswegen' willen we goed uitrusten zodat auto's er vlot kunnen rijden, met veilige vrijliggende fietspaden voor trage weggebruikers.

Op andere wegen willen we het doorgaand verkeer beperken. We willen woonbuurten verkeersluwer en aangenamer maken.
Daarvoor zetten we drie belangrijke maatregelen in:

  • een aangepast snelheidsregime zodat het verkeer trager rijdt;
  • ingrepen op strategische locaties zodat we sluipverkeer kunnen weren; 
  • wegen herinrichten volgens het STOP-principe, zodat de meest kwetsbare weggebruiker meer ruimte krijgt. 

Een 45-tal straatvinkers uit onze Regio in Transitie (Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) vulden de vragenlijst over de leefbaarheid in de straat in. 
Uit hun verhalen blijkt dat de verkeersdrukte en -onveiligheid, de ongeschiktheid van straten voor spelende kinderen en de geluidsoverlast blijven wegen op de leefbaarheid.