Renovatie voetgangerstunnel stadspark gestart!

De verouderde fietstunnel tussen Schorvoort en het Stadspark krijgt eindelijk een opfrisbeurt! “We blijven ijveren voor kwalitatieve en veilige oversteekplaatsen”, aldus schepen voor mobiliteit Marc Boogers (Groen)

Renovatie op 16 augustus van start

Stad Turnhout was hiervoor reeds langer vragende partij. We zijn dan ook tevreden voor de bewoners van Schorvoort dat de renovatie eindelijk gestart is. Voetgangers en fietsers (weliswaar met de fiets aan de hand, een echte fietstunnel blijkt ruimtelijk niet mogelijk) zullen terug kwalitatief en veilig kunnen oversteken.‘ zegt schepen voor mobiliteit Marc Boogers.

De werkzaamheden duren twee maanden en gedurende die tijd is de tunnel niet toegankelijk, maar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorziet een tijdelijke, bovengrondse oversteekplaats met verkeerslichten en drukknop tussen Schorvoort en stadspark.

Wat houdt de renovatie in?

In de tunnel worden de wand- en vloerbekleding vernieuwd, de waterafvoer wordt verbeterd en ook de trappen, aanloophellingen en de bovengrondse leuningen worden vernieuwd.

Uiteraard zijn we tevreden met deze renovatie. Daarnaast zullen we niet nalaten te blijven ijveren bij de Vlaamse Overheid om ook groter gevraagde investeringen te realiseren: de heraanleg van de steenweg op Gierle, de ondertunneling van de zuidelijke ring, de uitvoering van conflictvrije verkeerslichten, … . Nog veel werk aan de winkel dus voor de veiligheid van onze weggebruikers!‘ zegt Marc Boogers tot slot.

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook