Reflectoren in fietspad zijn het alternatief voor de verlichting.

06 Oktober 2023

Verkeersdoelstellingen en milieu verzoenen

Het  fietspad op de oude Beersebaan was aan vernieuwing toe. Onze stad  wilde een fietspad met asfalt, maar het Agentschap Natuur en Bos wil dit niet. Een fietspad in dolomiet kan wel.

En dus moet de omgevingsvergunning worden aangepast en opnieuw ingediend. “Het fietspad op de Oude Beersebaan is een belangrijke fietsroute voor onder andere scholieren”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Boogers (Groen). “Gemiddeld 800 fietsers per dag maken er gebruik van.”

Het huidige fietspad met een bovenlaag in dolomiet is te smal en aan vervanging toe. Het stadsbestuur diende een plan in voor een fietspad in asfalt dat 4 meter breed is. “Om de wortels van de bomen te sparen, zouden we dat fietspad verschuiven naar het midden van de weg. Ideaal, leek ons, want op deze fietsroute zijn toch geen auto’s toegestaan.”

De Oude Beersebaan ligt in een waardevol natuurgebied en dus moest een advies van het Agentschap Natuur en Bos worden opgevraagd. Dat advies is bindend. Het agentschap maakte bezwaar. Het fietspad verplaatsen naar het midden van de weg, dat kan niet. Het is een waardevolle zandweg, waarin insecten zich thuis voelen. Een fietspad in asfalt zou een ontoelaatbare “fysieke en thermische barrière” in het bos zijn.

Ook de geplande verlichting vond geen genade in het advies van Natuur en Bos. Die zou de vleermuizen storen. “Wat wel mag, is een fietspad van 4 meter, uitgevoerd in dolomiet, aan de rand van de weg”, zegt schepen Marc Boogers. “We passen onze aanvraag in die zin aan. Reflecterende elementen in het pad zijn het alternatief voor de verlichting.”

Het is onze bedoeling om een autoluw fietsnetwerk te creëren, zegt Boogers, om alzo onze klimaatdoelstellingen minder auto's en meer fietsers te kunnen realiseren.