Project Grimstedepark: zorgen voor een ‘groene long’ in de binnenstad

27 Februari 2019

Het project-Grimstedepark wekt heel wat beroering in de buurt. Burgers tonen zich bezorgd over de toekomst van dit binnengebied van 8000 m2 waar 50 nieuwe wooneenheden gepland zijn. De bezwaren zijn velerlei. Zo zouden er te veel appartementen worden gebouwd, zou de privacy van de huidige bewoners aangetast worden, zou een ‘groene long’ in het centrum worden opgeofferd en zou een openbaar parkje aanleiding geven tot onveiligheid.    

Maandagavond 25 februari stemde de gemeenteraad over de zogenaamde “zaak der wegen” in dit project. Met dit besluit worden de openbare wegen vastgelegd. De stemming van vanavond is er geen over de bouwvergunning. Daarover moet het schepencollege pas in een latere fase een beslissing nemen.

De gemeenteraadsleden van Groen Turnhout hebben maandagavond de “zaak der wegen” goedgekeurd. Groen is van oordeel dat het Grimstedepark een aanvaardbaar project is. Eigenaars hebben grondrechten. Deze worden voor iedere burger in overeenstemming met de Vlaamse Codex RO toegepast. Als partij zijn wij voorstander van inbreiding, zodat er geen groene ruimte buiten de stad moet worden aangesneden. Enkel wanneer we dichter bij elkaar gaan wonen, kunnen we onze ecologische voetafdruk daadwerkelijk verkleinen.

Het project Grimstedepark plant 50 appartementen, waarvan 8 sociale huurappartementen. De stad legt de projectontwikkelaar deze verplichting op het voorzien van 15 % sociale huisvesting op. De stad legt de projectontwikkelaar ook andere dingen op. Zo zal er na voltooiing van het project 3000 vierkante meter openbaar groen bijkomen. Dat is drie keer zoveel dan wettelijk vastgelegd is.

Dat er voor dit project bomen moeten sneuvelen, klopt. Maar er bestaan ook misvattingen over de ‘groene long’. In het gebied staan een aantal monumentale bomen en die worden zo veel als mogelijk gespaard. Het verwilderde groen wordt verwijderd, maar gekapte bomen worden gecompenseerd. Het ‘droombos’ blijft voor het overgrote deel (2/3) behouden.

Dit project werd in het verleden al drie keer terug naar de tekentafel gestuurd door het stadsbestuur. De aanvankelijke plannen om 60 sociale appartementen te bouwen, zijn weggeveegd.

Groen Turnhout zorgde, samen met de meerderheid, in het verleden al voor heel wat nieuwe of vernieuwde parken in de stad: Begijnenveldekens, Heizijdse Velden, het Hofpoortparkje. Niet alleen rond de stad, maar ook in de binnenstad moeten er groene plekken zijn die beleefbaar zijn voor de burgers. Door de afspraken met de projectontwikkelaar krijgt Turnhout er meer dan 3000 vierkante meter openbaar groen bij.

Groen beschouwt parken en openbaar groen als sociale plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontspannen. Mogelijke overlast moet daarbij uiteraard worden aangepakt.

Het project zou te weinig parkeerplaatsen tellen. Net zoals in andere stadsprojecten wordt een autodeelwagen opgenomen. Uit tellingen blijkt dat één deelwagen 25 gebruikers bedient, waarvan er 12 een auto minder aanschaffen. Rekening houdend met die gunstige effecten en met de 42 private en 13 openbare staanplaatsen, wordt de norm van 1,1 staanplaatsen per wooneenheid, dus ruim gehaald.

De stad zet in dit project ook in op fietsgebruik met een ruime private fietsenstalling en een aantal openbare staanplaatsen.

In de toekomst, bij de indiening van de bouwaanvraag, zal de buurt opnieuw betrokken worden, onder andere via commissie 4.   

Samenvattend past het project Grimstedepark in de beleidsoptie om te kiezen voor inbreiding en het vrijwaren van de natuur rond onze stad. Daarnaast wordt er binnenstedelijk geen ‘groene long’ opgeofferd, zoals velen vrezen en verkondigen. De stad krijgt integendeel een door iedereen beleefbaar buurtparkje van 3000 vierkante meter wat de leefbaarheid van de binnenstad ten goede komt.