Prettige Valentrein: bedankt om voor het openbaar vervoer te kiezen!

Groen Turnhout stond vanochtend aan het station om de treinreizigers in de bloemetjes te zetten met koffie, thee en cake en ze te bedanken om voor het openbaar vervoer te kiezen. Met Groen Turnhout aan het (be)stuur is het openbaar vervoer immers een belangrijke prioriteit en een logische keuze.

Na de in 2015 geplaatste overdekte fietsenstalling heeft Groen Turnhout via zijn schepenen bij NMBS verder geijverd voor investeringen in en aan het station van Turnhout. Resultaat hiervan is dat de perrons zullen verhoogd worden en de betegeling volledig vernieuwd. Zo zullen de treinreizigers in de toekomst op een comfortabele en vooral veilige manier de trein kunnen op- en afstappen.

Intussen blijf Groen Turnhout aan de boom schudden. Zo eisen we stiptere treinen, hiervoor stellen we voor de trein Turnhout – Binche terug zoals vroeger te laten eindigen in station Brussel-Zuid. We blijven ijveren voor een ticketautomaat op perron 2 en bijkomende regenschuilhuisjes. En pleiten we ervoor om de avondtrein Brussel – Turnhout van 22u05 en de ochtendtrein vanuit Brussel in Turnhout van 06u54, beide afgeschaft in 2014, terug te laten rijden. We blijven vragen dat de NMBS moderner materieel inzet en houden we nauwlettend in de gaten dat een deel van de dubbeldektreinen die NMBS gaat aankopen zoals door hen beloofd naar Turnhout komen.
We willen in de toekomst ook grotere infrastructuurwerken naar het Turnhoutse spoor halen: een ondertunneling tussen beide kanten van het spoor en een ontdubbeling van het enkele spoor zodat meer er meer treinverbindingen mogelijk zijn.

Het kan dus anders en daar zet Groen Turnhout mee zijn schouders onder!

 

 

 

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook