Pluimen voor groene schepenen

02 November 2021

Het politieke maandblad Sampol (Samenleving & politiek) dat sterk aanleunt bij de socialistische beweging, publiceerde onlangs een speciaal nummer waarin het beleid van de dertien Vlaamse centrumsteden onder de loep werd genomen.

Ook Turnhout kwam daarbij aan bod. De titel ‘Turnhout: alle bouwstenen zijn aanwezig’ vat het artikel goed samen. Sampol staat ook stil bij het beleid van onze groene schepenen.

Een citaat:

“De stad kreeg recent nog lof toegezwaaid van huidig Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs voor de manier waarop ze verkavelingen aanpakt.

Projectontwikkelaars worden stevig aangespoord of zelfs verplicht om voldoende groen, minstens 15% sociale woningen en commons zoals een warmtenet of autodeelplaatsen te voorzien. In Niefhout werd een van de eerste Vlaamse warmtenetten aangelegd. De stad, die eigenaar is gebleven van de warmwaterbron onder Turnova, zet in op deze vorm van hernieuwbare energie, waar ook elders in de Kempen volop mee geëxperimenteerd wordt. Het zijn pluimen die voormalig schepen van Ruimtelijke Ordening en huidig schepen van Milieu, Duurzaamheid en Energie, Astrid Wittebolle (Groen), op haar hoed mag steken.”

Ook inzake mobiliteit heeft het tijdschrift oog voor de prestaties van onze groene schepen. “Zaagt en klaagt de Turnhoutenaar op sociale media niet over 'de vreemdelingen', dan wel over de mobiliteit.

Het decennia oude voorstel om de ring in het groene noorden van de stad rond te maken, lijkt definitief naar de zeer lange termijn verschoven wegens veel te duur.

Schepen van Mobiliteit, Marc Boogers (Groen), heeft zijn hoop gevestigd op het stedelijk plateau, een zuidelijke ondertunneling van de ring tussen de stad en het stadspark. De inwoners lijken zich ondertussen ook neergelegd te hebben bij de invoering van een grote zone 30 in de stadskern. Dat bezoekers en bewoners hun auto nergens (gratis) kwijt kunnen, lijkt een eeuwige verzuchting te blijven.”

“Verder lijkt het college van burgemeester en zeven schepenen in relatieve rust verder te kunnen werken aan belangrijke dossiers zoals de vergrijzing, een Nationaal Park, veiligheid, een bijsturing van de mobiliteit op de ring en aan het station, zwerfvuil, de herinrichting van verschillende centrumstraten en de toekomst van provinciaal cultuurcentrum de Warande”, schrijft Sampol nog.

Bart Somers ' investeer in publieke ruimte, veiligheidsgevoel en inclusief sociaal beleid'. Drie zaken waar Turnhout op inzet!

“Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers (Open VLD), gaf als voormalig burgemeester van lichtend voorbeeld Mechelen drie tips aan het stadsbestuur bij zijn bezoek aan Turnhout: investeren in de publieke ruimte, het veiligheidsgevoel verbeteren en een sterk inclusief sociaal beleid.
'Ik merk dat daarvoor hier de bouwstenen aanwezig zijn', voegde hij er op de bovenste verdieping van de Turnovatoren aan toe.

Als nu ook nog de Binken zelf mee willen in dat verhaal, lijkt de toekomst van Turnhout rooskleurig.”

 

Bron: Sampol