Parkwijk half jaar later

14 Augustus 2023

Parkwijk half jaar later

Na de goedkeuring Masterplan Parkwijk zijn de eerste werken achter de rug, en staat er nog heel wat op de planning. Buurtbewoners konden op 18 juni 2023 een begeleide wandeling maken waarbij het ganse project werd toegelicht.

Deze zomer kan je deze wandeling aan de hand van info-borden ( start aan de basisschool) individueel overdoen.

Ondertussen zijn ook de bouwwerken gestart. In mei werden de voorbereidende bouwwerken voor de nieuwe Parkappartementen gestart en kon eind juni het beton voor de fundamenten gestort worden.
Ook met de sloop van de bejaardenwoningen aan Haagbeemdenplatsoen is reeds achter de rug. het wordt een tijdelijke werfzone voor de aannemers.

Begin juli werd er gestart met de kerk om te bouwen tot school, zodat bij begin van het nieuwe schooljaar de kinderen hun intrek kunnen nemen in de nieuwe schoolgebouwen.
Begin juli  begon ook de sloop van woningen in het Xaverianenplantsoen. Tegen het einde zomer zal de sloop van de 2 meest zuidelijke huizenrijen afgerond zijn. Op die plek komen geen nieuwe woningen. De grond wordt ingezaaid en gaat terug naar de natuur, als deel van de Aa-vallei.

Ook met de voorbereidende werken sporthal wordt begin september gestart ( riolering).

Het uitvoeren van dit volledige masterplan zal 10 jaar duren, waarbij de voornaamste aandachtspunten zijn:

 • Vernieuwde en nieuwe woningen, voor meer woonkeuze:
  alle huurwoningen van Woonboog worden vernieuwd. In het centrum van de wijk, rondom de typische groenzones, kiezen we voor renovatie of vernieuwbouw. Aan de oostrand van de wijk gaan we voor een afwisseling van rijwoningen en iets hogere appartementsgebouwen. Zo krijgen alleenstaanden, kleinere én grotere gezinnen meer kans om in de Parkwijk te (blijven) wonen.
 • Waardevol erfgoed: bij al deze bouwwerken houden we rekening met het erfgoedkarakter van de wijk. Zowel de (ver)nieuwbouwprojecten als de renovaties volgen strikt de principes van de Turnhoutse school.
 • Duurzaam verwarmd: 
  ondertussen leggen we ook een warmtenet in de wijk aan, waarmee in de toekomst alle bewoners – huurders en privé-eigenaars – hun woning duurzaam zullen kunnen verwarmen.
 • Meer groen: 
  we behouden de typische groenstructuur van de Parkwijk, met maximaal behoud van de bestaande bomen, maar kiezen ook resoluut voor nog meer groen. Ook willen we via de groenzones zo veel mogelijk regenwater ter plaatse opvangen en in de bodem laten infiltreren. Om dat mogelijk te maken, verlagen we de groenzones lokaal een beetje.
 • Tuinstraten: bij vele woningen in de Parkwijk bevindt de voordeur zich tegenwoordig aan de achterkant, waar die uitkomt op een van de straatjes van de wijk. Die wegen zullen we de komende jaren nog groener maken, waarbij we er dikwijls tuinstraten van maken.
 • Spelen en ontmoeten:niet alleen vergroenen we de wijk verder, we zorgen ook voor meer variatie in het groen. Zo richten we de centrale groenzone avontuurlijker in, met meer speelruimte. En ook in het groen tussen de huizen bieden we meer ruimte waar kinderen kunnen spelen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • Veilig langs de Aa: om de wateroverlast door overstromingen te beperken, moeten we meer ruimte geven aan de Aa. We kunnen dan ook niet anders dan de woningen in het uiterste zuiden van de wijk af te breken. Voor de betrokken privéeigenaars zoeken we een oplossing op maat. De huurwoningen van Woonboog zullen snel afgebroken kunnen worden.
 • Nieuwe fietspaden: we voorzien aparte fietspaden rondom de wijk en maken een goede fietsverbinding met de wijken aan de overkant van de steenweg op Tielen, het stadspark en de bedrijvenzone aan de Everdongenlaan.
 • Sluipverkeer bannen: om ruimte te maken voor de Aa en ervoor te zorgen dat de Parkring niet meer overstroomt, verleggen we die weg. Zodanig vormgegeven dat de Parkring vooral door het plaatselijk verkeer gebruikt wordt en zo weinig mogelijk sluipverkeer in de wijk aantrekt.
 • Nieuwe parkings: aan de verschillende randen van de wijk leggen we collectieve parkeerdreven aan, met ruimte voor elektrisch laden.

 

Meer info over werken Parkwijk, klik hier

Meer info over werken stadspark, klik hier