PAKT werkt op maat om werklozen aan een job te helpen

16 Februari 2024

PAKT werkt op maat om werklozen aan  een job te helpen

Alle partners ondertekenden de cardboard. Mensen richting werk forceren, da PAKT ni!  

Hoe help je een werkzoekende met een verslavingsproblematiek aan werk Of hoe zorg je ervoor dat iemand die een burn-out heeft gehad, terug kan gaan werken? Het PAKT - een Turnhouts samenwerkingsverband tussen 6 gemeenten, de VDAB en 8 organisaties uit de welzijns-, onderwijs-, zorg- en tewerkstellingssector gaat werkzoekenden op maat begeleiden. De gemeenten die meewerken zijn Turnhout, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout en Vosselaar.

Die individuele aanpak is nodig om mensen die het moeilijk hebben aan het werk te krijgen. Vaak ervaren mensen met een verslavingsproblematiek of een psychische kwetsbaarheid heel wat drempels . Je moet ook ruimte in je hoofd hebben om werk te vinden. Als er ook nog slechte huisvesting, taalproblemen of problemen met kinderopvang bijkomen, dan wordt het moeilijk om aan een zoektocht naar werk te beginnen. PAKT helpt bij het wegnemen van die drempels en verwijst door naar de juiste hulpverlening.

Er zijn heel veel organisaties die sociale hulp aanbieden of helpen bij de zoektocht naar een job. Maar het landschap is heel versnipperd. Met PAKT werken we alle organisaties samen om de juiste aanpak te vinden. De werkzoekenden die ze gaan begeleiden, hebben meerdere problemen. Zo zijn er bijvoorbeeld ongeletterde en laaggeschoolde werkzoekenden. Of voor hun job hebben ze een rijbewijs nodig. Via LIGO, het centrum voor basiseducatie, kunnen ze daar een cursus volgen.

In de begeleiding op maat kruipt veel tijd. Ze willen bij PAKT op termijn duidelijkere structuren uitwerken om sneller door te verwijzen naar de juiste hulp voor de kwetsbare werkzoekenden. PAKT krijgt geld van Vlaanderen en Europa. De komende 6 jaar zullen zo'n 900 mensen te begeleiden in hun zoektocht naar werk. Daarvan zou minstens 20 procent uiteindelijk een job moeten vinden.