Overleg afrittencomplex staat op de agenda

02 Augustus 2023

Na het dodelijke ongeval aan het afrittencomplex E34 staat er eind augustus overleg gepland tussen AVW, Fietsberaad en de stad Turnhout

18 juli 2023 is een dag dat we in Turnhout niet snel zullen vergeten. Een 18-jarige fietster verloor toen het leven. De autochauffeur zou de fietser niet gezien hebben, en dus geen voorrang verleend - ondanks de aanwezige haaientanden. Een permanente oplossing - waarbij auto- en fietsverkeer gescheiden worden - is al jaren beloofd, maar het bleef er op wachten...

Minister Lydia Peeters beloofde ten laatste om in september voor een oplossing te zorgen. De eerste stappen daartoe werden gezet. Overleg met de stad staat gepland in de loop van deze maand.

"We zijn uiteraard blij dat er nieuwe tijdelijke maatregelen komen" zegt Marc Boogers, "Maar er is meer nodig! Een definitieve oplossing met een gescheiden fiets- en voetgangersbrug, die al is goedgekeurd, moet snel uitgevoerd worden. Daarvoor moet nog eerst een detailstudie uitgevoerd worden.

De tijdelijke maatregel zou kunnen bestaan uit een haakse aansluiting tussen de afrit en de rijweg te maken. "Het is een voorstel van fietsberaad Vlaanderen. Dat zal ervoor zorgen dat het gemotoriseerd verkeer de snelheid moet verlagen, maar ook dat de oversteek voor fietsers korter wordt", zegt Boogers. Ook AWV kan zich vinden in dit voorstel en werkt het verder uit.