Ouderen

De vergrijzing maakt dat ouderen alsmaar talrijker worden. Gelukkig maar.
Senioren zijn ook geen hulpeloze wezens. Na hun pensioen hebben ze nog een heel (gevuld) leven voor de boeg. Ze hebben soms hun specifieke noden, maar ze kunnen nog steeds een waardevolle bijdrage leveren tot de samenleving.
Het fijnmazige verenigingsleven in de stad kan niet draaien zonder de belangeloze inbreng van vele senioren. En elke grootouder die met zijn kleinkinderen naar de bambi’s in het park gaat kijken, verdient een pluim! Hun ervaring en geheugen is vaak van onschatbare waarde.

Voorstellen

  • Beleid om eigen woningen aan te passen aan de oude dag (e.v. Kangoeroewonen, seigneurieën,…)
  • Seniorentaxi (voor senioren die hun auto van de hand willen doen maar toch mobiel willen blijven). Eventueel een (elektrische) fietsen- of een Cambio-plan op maat.
  • Gerichte communicatie voor senioren om hun betrokkenheid bij stad te vergroten
  • Adequaat vrijetijdsaanbod voor senioren, zowel vanuit de professionele als de amateursector.

Een goed idee van de… Vlaamse Ouderenraad (*)

“Ouderen vragen de gemeente om voldoende rustplaatsen te voorzien. Zitbanken op de markt, in de centrumstraten, bij wandelpaden, op het kerkhof, in het park,… betekenen een stimulans voor mensen die minder goed te been zijn, om toch op stap te gaan. Ook in de buitenwijken moet dit aanwezig zijn.”

(*) Uit ‘Memorandum naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012’ van de Vlaamse Ouderenraad.

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook