Orion neemt Turnhoutse kinderdagverblijven over

11 December 2023

Orion neemt Turnhoutse kinderdagverblijven over

Stad Turnhout draagt 3 kinderdagverblijven over naar zorggroep Orion

Stad Turnhout beheert 3 kinderdagverblijven voor baby’s en peuters: in de Fabriekstraat, de Druivenstraat en Bouwschen Pad. Die worden op 1 april 2024 overgeheveld naar Zorggroep Orion, de welzijnsvereniging die uit OCMW Turnhout is ontstaan. De locaties en de werking blijven onveranderd. De 20 medewerkers maken de overstap naar Zorggroep Orion en blijven kwalitatieve kinderzorg bieden op alle 3 locaties.  

Een mooie kans voor de optimalisering van kwaliteitsvolle kinderopvang  

Binnen de zorggroep kunnen we de kwaliteit van de kinderopvang nog verhogen, want de inbedding in een zorgomgeving heeft een aantal vanzelfsprekende voordelen. Het zorgt bijvoorbeeld voor kruisbestuiving met de andere pijlers binnen Zorggroep Orion, want kwaliteitsvolle zorg zit in het DNA van de werking daar. Bovendien streven we reeds van bij de start van onze zorggroep een zorgcontinuüm na. We geloven er namelijk in dat men van jong tot oud bij ons of onze partners moet terechtkunnen met een zorgvraag. In onze dienstencentra mikken we al langer op meer diversiteit in leeftijd, denk maar aan het peuterspeelpunt dat één keer per week een thuis krijgt in De Schoor. De aanvulling met deze kinderdagverblijven in het aanbod van de zorggroep is een mooie realisatie van deze doelstelling. De interactie tussen verschillende generaties is bijzonder waardevol.  

Meer slagkracht voor het delen van expertise en ondersteunende diensten op alle locaties  

Ook op het operationele niveau biedt de schaalvergroting van stedelijke vzw naar Zorggroep Orion veel mogelijkheden: gemeenschappelijk gebruik van de keuken, gezamenlijk beheer en technisch onderhoud van gebouwen enzovoort. Door efficiënt gebruik te maken van die middelen, bereiken we bovendien een tweede doel: meer plaatsen creëren in de kinderopvang. We hebben daarin de voorbije jaren al een flinke vooruitgang geboekt, maar we willen het aantal opvangplaatsen nog steeds sterk uitbreiden. En uiteraard op de kwaliteitsvolle manier waarvoor we altijd garant hebben gestaan.’  

In de komende maanden wordt de overheveling praktisch voorbereid. De medewerkers van de kinderopvang behouden hun huidige statuut. Dat de praktische werking geoptimaliseerd wordt, komt ook hen ten goede. We nemen er de komende maanden ruim de tijd voor om met hen, maar ook met de ouders, alles door te praten en voor te bereiden. Deze aanpassing is voor iedereen een verbetering.  

De beslissing over deze overdracht, die reeds in een principieel akkoord van juni 2023 is gegoten, staat geagendeerd op de commissie, het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de Raad van Bestuur van Zorggroep Orion. De medewerkers van Kinderopvang vzw en het team van Zorggroep Orion dat mee instaat voor Kindzorg hadden reeds verschillende gesprekken en overlegmomenten voor de praktische organisatie van deze overdracht. Dit in alle transparantie. Ook de betrokken ouders worden geregeld geïnformeerd.