Onderwijs en kinderopvang

Voor Groen moet Turnhout geen stedelijk secundair onderwijs aanbieden. Als de andere netten voldoende wijkscholen hebben, kan ook het basisonderwijs teruggeschroefd worden. Het vrijwaren van het pluralisme en de billijke spreiding van GOK-leerlingen is hierbij wel van cruciaal belang.
Wanneer een (kleiner) stedelijk net nog blijft bestaan, kan het netoverschrijdende fusies aangaan zodat extra financiering vanuit Vlaanderen mogelijk wordt.

De vrijgekomen middelen (door afstoten van scholen of schaalvergroting) moeten prioritair ingezet worden in kinderopvang. De rol van de stad is hier erg belangrijk ook op het vlak van het activeringsbeleid.
Schoolinfrastructuur moet ook – in samenspraak met de bevoegde stadsdiensten en onder strikte voorwaarden – gebruikt kunnen worden buiten de schooluren en tijdens vakanties (zie ruimte).

Met 15.000 leerlingen en 1500 studenten is Turnhout dé onderwijsstad van de Kempen. Dat moet zo blijven. Er moet dus ook een studentvriendelijk klimaat worden gecreëerd. De jeugddienst neemt hier het voortouw.

Voorstellen

  • Blijven investeren in (inkomensgerelateerde) kinderopvang
  • Stad moet als regisseur van het onderwijsbeleid blijven fungeren en een forum creëren waarop de netten elkaar ontmoeten
  • Hoger onderwijs moet gestimuleerd en aangemoedigd worden

Een goed idee van de Vlaamse Vereniging van Studenten (*)

“VVS wil aanmoedigen dat er in een stad een duidelijk aanspreekpunt is voor studenten en dat er structureel overleg wordt georganiseerd. Studenten kunnen door de stad zo beter ondersteund worden op het gebied van problemen als huisvesting en mobiliteit, en ze kunnen hun stem laten horen en mee denken over lokale beslissingen.”

(*) Uit ‘Memorandum Gementeraadsverkiezingen 2012’ van de Vlaamse Vereniging van Studenten.

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook