Noordelijke ontsluiting ring

31 Oktober 2019

Uit een net afgeronde studie blijkt dat de meest realistische oplossing om het noorden te ontsluiten de aanleg is van een lokale weg van de Steenweg op Merksplas tot aan Heizijde. Dat vertelt Groen schepen van Mobiliteit Marc Boogers.

Foto: (c) Ton Wiggenraad(c) Ton Wiggenraad

"Het afgelopen anderhalf jaar liet de Stad Turnhout een studie laten uitvoeren voor de ontsluiting van het noorden van de stad. Daarbij werden verscheidene scenario’s onderzocht om de Ring rond te maken. Aan de kant van de Steenweg op Merksplas bleek het kruispunt met de Nassaulaan de haalbare aansluiting te zijn. Aan de kant van Kastelein werden vijf mogelijke ‘vertrekpunten’ van de nieuwe gewestweg onderzocht", zegt Marc Boogers. In alle vijf de scenario’s moest een ondertunneling van 700 meter voorzien worden. Het doortrekken van de Ring vanaf de Laguitstraat tot aan de Nassaulaan leek het beste scenario. Echter, uit de studie blijkt  dat het kostenplaatje voor dit scenario om en bij 63,5 miljoen euro bedraagt. En dat geld zal de Vlaamse overheid niet zomaar op tafel leggen. Marc Boogers: "Het derde gevaarlijkste kruispunt van Vlaanderen bevindt zich immers ter hoogte van het Stadspark. We hebben aan Vlaanderen al gevraagd om aanzienlijk wat geld op te hoesten om de Ring te ondertunnelen ter hoogte van de zuidelijke ring, aan het Stadspark. Er is dus geen geld om de Ring rond te maken met een tunnel in het noorden."

Om het noorden alsnog te ontsluiten, wil het schepencollege wel een deel van het onderzochte traject realiseren: vanaf de Steenweg op Merksplas tot aan Heizijde. "Dit wordt dan wel een lokale weg en dus géén gewestweg. Die nieuwe weg is dus niét bedoeld voor doorgaand verkeer, wel voor de ontsluiting van de woonwijken ten noorden van het kanaal en de toekomstige woonontwikkelingen daar”, zegt Marc Boogers.

De nieuwe weg is aangeduid in het rood. Die zou van de Steenweg op Merksplas tot aan Heizijde lopen, met mogelijkheid tot aansluiting op de ziekenhuiscampus
De nieuwe weg (met aansluitingsmogelijkheid op de ziekenhuiscampus), die zou lopen van de Steenweg op Merksplas tot aan Heizijde, is aangeduid in het rood

De nieuwe weg zal niet zomaar worden gerealiseerd. Het schepencollege wil absoluut vermijden dat automobilisten de lokale weg gaan beschouwen als een extra stuk Ring. Er komt dus eerst nog een studie die zal nagaan welke maatregelen er genomen moeten worden om de Fonteinstraat en vooral de Heizijde te ontlasten. Marc Boogers: “Voordat de weg er komt, willen we onderzoeken welke bijkomende maatregelen nodig zijn om het extra verkeer en sluipverkeer uit de Heizijde, Fonteinstraat en nabijgelegen woonstraten, te weren. Die straten moeten leefbaar zijn en autoluw worden. Voor die bewoners willen we benadrukken dat het niet de bedoeling is om de Ring rond te maken via Heizijde. Het wordt een lokale weg voor de lokale bewoners en de toekomstige woonontwikkelingen.”

De gemeenteraad wordt alvast gevraagd om de kosten (3,15 miljoen euro) voor de aanleg van deze weg mee op te nemen in de meerjarenplanning. "Dit is dus meer dan nog te voeren studiewerk: we willen echt geld alloceren om die nieuwe weg ook effectief te kunnen realiseren", stelt Marc Boogers.

De manier waarop de nieuwe weg zal worden aangesloten op de Steenweg op Merksplas ligt nog niet vast. Dat moet worden overlegd met het Agentschap Wegen en Verkeer. De nieuwe weg kan eventueel ook een aansluiting krijgen naar de spoedafdeling van de (nieuw te ontwikkelen) ziekenhuiscampus.