De nieuwe openbare vuilnisbakken in Turnhout: met peukenbakje!

30 December 2020

De nieuwe openbare vuilnisbakken in Turnhout: met peukenbakje!

Nieuwe openbare vuilnisbakken verminderen het zwerfvuil Waarschijnlijk heb je de nieuwe openbare vuilnisbakken in onze stad al opgemerkt. ‘Met twee kleine inwerpopeningen, een peukenbakje, solide op de grond geplaatst en handig in onderhoud zullen ze bijdragen tot de netheid van onze stad.’ zegt Marc Boogers, onze Groene schepen voor wegen- en groenbeheer.  

De kleine inwerpopeningen zorgen ervoor dat de vuilnisbak niet wordt gevuld met huisafval. Wel kan je erin kwijt waar hij voor bedoeld is: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu's, zakdoekjes,... .
Het peukenbakje moet er, naast de reeds aanwezige peukentegels, voor zorgen dat sigarettenpeuken niet meer op de grond terecht komen. ’ Van al het zwerfvuil dat ingezameld, blijkt de helft van het aantal ingezamelde stuks uit sigarettenpeuken te bestaan. Uitgedrukt in massa is dat percentage te verwaarlozen. Toch vormen sigarettenpeuken een groot probleem:  de filters ( grotendeels bestaande uit plastics) breken heel langzaam af en bevatten tal van stoffen, die grond- en zeewater vervuilen. Bij deze dus een warme oproep aan alle rokers om het peukenbakje te gebruiken.’ vervolgt Marc Boogers.

‘Doe alsof je thuis bent, gooi je afval niet op grond.’ (Mooimakers.be)

De 145 nieuwe vuilbakken worden geplaatst op plaatsen en routes waar veel volk passeert. Dus je vindt ze in drukke wandelstraten en - wegen, bushokjes, aan het station, de parken en (speel)pleinen, de sport- en cultuurplaatsen, zitbanken en scholen. Op die manier houden we met z’n allen Turnhout netjes en proper!

'Blijkt na evaluatie dat er extra exemplaren nodig zijn, is dat geen enkel probleem. De stad schafte een 50-tal extra exemplaren aan', vertelt Marc Boogers.