Nieuwe korpschef, een bruggenbouwer

12 December 2021

Nieuwe korpschef, een bruggenbouwer

Op de Verenigde Commissie stelde onze nieuwe korpschef zich voor: een vrouw met de nodige ervaring ! Marleen Hellemans heeft heel wat politie- ervaring, bijna 30 jaar. Die ervaring bouwde ze zowel op in onze politiezone, als daarbuiten. Zo was ze korpschef in de politiezone Limburg en werkte ze bij de federale politie. 

We stelden vast dat onze nieuwe korpschef verfrissende ideeën meebrengt.

Zo zal ons korps een voortrekkersrol opnemen in het nieuwe Antwerpse zorgcentrum na seksueel geweld. In deze centra kunnen slachtoffers van seksueel geweld terecht nadat zij slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag of geweld. In deze centra, dus op één plek, krijgen zij de nodige zorg, en worden ze begeleid doorheen de aangifte en krijgen ze de broodnodige  (psychologische) slachtofferhulp.
Momenteel zijn er in gans Vlaanderen 2 van zulke centra - één in provincie Antwerpen. We zijn bijzonder verheugd dat we met dit Antwerpse centrum gaan samenwerken, zodat slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld ook in Turnhout op de beste expertise kunnen rekenen.

Onze nieuwe korpschef wil graag bruggen bouwen

Daarnaast wil onze nieuwe korpschef focussen op thema's waar elke centrumstad mee geconfronteerd wordt: op het wegnemen van het onveiligheidsgevoel en op grens gerelateerde criminaliteit, en ook op cybercriminaliteit. 

Mevrouw Hellemans wil niet alleen werken aan de veiligheid voor de burger, ze wil zich ook focussen op de werkomstandigheden van onze politiemensen. "Er moet, ook bij de politie, plaats zijn voor een goede privé-werk balans, alsook voor ondersteuning en opleiding voor agenten." vertelde ze.

De korpschef is ervan overtuigd dat agenten die zich goed voelen in hun vel op het werk, ook beter werk leveren. En dat denken wij ook!

Wij heten de korpschef van harte welkom en wensen haar veel succes. 

 

Wil je meer weten over het Antwerpse zorgcentrum na seksueel geweld? Klik dan hier