Campina energie zoekt 750000 euro extra kapitaal

02 December 2020

Campina energie zoekt 750000 euro extra kapitaal

Help jij mee de Kempense CO2-uitstoot terug te dringen?  Met het geld van burgers zal energiecoöperatie Campina Energie in november en december 2020 meer dan 2500 zonnepanelen plaatsen!

In 6 Desselse en 3 Vosselaarse gemeentelijke gebouwen, het in Herentals gelegen woonzorgcentrum Sint-Anna, de Turnhoutse stedelijke kinderopvang en het woonzorgcentrum De Wending krijgen voor het einde van dit jaar zonnedaken. Daardoor zal de groene stroomproductie van Campina Energie vertienvoudigen,  wordt er 150 ton CO2 uitgespaard en hebben 250 gezinnen zo betaalbare groene stroom.

Ondertussen werd uitgerekend deze week hun 1000ste vennoot verwelkomd. Mooie cijfers, toch? Daar zijn we als Turnhoutse Groenen blij mee.
Met jouw financiële hulp willen ze in de volgende maanden nog meer zulke projecten realiseren.

Zo wordt aan de twee windturbines in Turnhout een derde toegevoegd, meer bepaald op de bedrijfsterreinen van parketvloerbedrijf Yepp.
Daarnaast doorlopen nog twee andere windturbine projecten het vergunningenparcours. Zonneregio Kempen (groepsaankoop zonnepanelen) wordt uitgebreid. Met enkele andere bedrijven en ook gemeentebesturen voert Campina Energie (vergevorderde) gesprekken.

Om deze projecten te kunnen realiseren zoekt Campina Energie  extra geld, deels voor deze zonne-energieprojecten en deels een eerste schijf van het windturbineproject. Daarom organiseren ze een nieuwe kapitaalronde: 750.000 euro hebben ze nodig. Het lijkt ons de uitgelezen kans om vennoot te worden, meer aandelen te kopen, aandelen als cadeau te geven aan kinderen en kleinkinderen. Of om vrienden, familie en buren aan te sporen jouw voorbeeld te volgen. Zo kan iedereen concreet bijdragen aan oplossingen voor het klimaatprobleem.

Intekenen op deze kapitaalronde kan enkel via: https://aandelen.campinaenergie.be/november2020. Je kan instappen met één aandeel (en dat kost 250 €)

Meer info over de verschillende projecten en de risico’s kan je nalezen op http://www.campinaenergie.be/informatienota.