Nieuwe bestuur Groen Turnhout

08 Oktober 2020

Nieuwe bestuur Groen Turnhout

Het nieuwe bestuur met van links naar rechts: Veronique, Jef, Myriam en Eva  © Fatimah Al-Algaoosh  

De leden van Groen Turnhout kwamen woensdag 7 oktober- volledig coronaproof - samen voor de verkiezing van een nieuw bestuur. 

De leden verkozen Veronique Vanonckelen tot hun nieuwe voorzitter. "Ik wil graag een voortrekkersrol opnemen richting een menselijkere, eerlijkere en gezondere maatschappij op alle gebieden. Dit in verbondenheid, samen met fractie, bestuur én leden. We zetten belangrijke stappen in deze legislatuur, maar we kijken ook al vooruit na 2024.

Jef Van Eyck wordt de nieuwe ondervoorzitter "Ik gebruik graag mijn 40 jaar ervaring in het sociaal-culturele middenveld om deze enthousiaste ploeg te ondersteunen. Ik wil een coachende rol opnemen om de interne werking verder uit te bouwen."

En Myriam Talboom zal hem bijstaan bij vrijwilligerswerking. "Ik wil graag mijn opgebouwde ervaring uit de vorige ploeg gebruiken voor de nodige continuïteit. Ik zorg voor een sterke interne werking samen met een enthousiast team van vrijwilligers." 

Eva Joossen mag voortaan als penningsmeester de centen van Groen Turnhout beheren. Al is het een publiek geheim dat Eva's heerlijke koffie's en huisbereide hapjes de nodige energie leveren voor een goeddraaiend team. 

We willen uitdrukkelijk de afscheidnemende bestuursleden Greet Oris, Kim Heylen, Pauline Ceusters,Chris Pintens en Gerrit Verdyck bedanken voor hun engagement! 

Samen met de nieuw samengestelde fractie zetten we koers richting 2024!