Nieuw kinderdagverblijf in Pioniersgebouw

27 November 2023

Het nieuwe kinderdagverblijf kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid en is ondergebracht in het Pioniersgebouw. Daar nemen verder ook verschillende diensten en sociale ondernemingen hun intrek.

‘In het Bouwschen Pad – dat is de naam van het dagverblijf – is er plek voor achttien kinderen. Het gaat om flexibele en occasionele opvangplaatsen die gesubsidieerd zijn door het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse Overheid. De bijkomende capaciteit speelt vooral in op de groeiende vraag van mensen in kwetsbare posities.’

 

Extra gesubsidieerde plaatsen

Iedere plaats vult de nood van een aantal ouders in. Dat neemt niet weinig dat er nog heel wat extra ruimte om te groeien overblijft en er een duidelijke behoefte bestaat aan kwalitatieve kinderopvang.

‘Als stadsbestuur hebben we de voorbije jaren daarom al een flinke inhaalbeweging gemaakt. Zo is de dekkingsgraad van 2019 tot vandaag geëvolueerd van 33 naar 37 plaatsen per 100 kinderen. Bovendien loopt er een aanvraag bij het Agentschap Opgroeien om binnenkort nog extra gesubsidieerde plaatsen in kinderdagverblijven in Turnhout beschikbaar te maken.

 

Inspanningen op meerdere terreinen

Deze gestage aangroei kwam er onder impuls van het kinderopvangloket in het Huis van het Kind, dat de jongste jaren verder is uitgebreid. Het Loket Kinderopvang bundelt er alle aanvragen, waardoor de tekorten centraal geregistreerd worden. Zo kan het Agentschap Opgroeien het merendeel van de vrije gesubsidieerde opvangplaatsen ter beschikking stellen aan Turnhout.

En tegelijkertijd begrijpen we natuurlijk dat meerdere Turnhoutenaren vandaag nog altijd op zoek zijn naar een geschikte opvanglocatie voor hun baby of peuter. Daarom zetten we de komende tijd de zeilen bij om extra capaciteit te voorzien en nemen we ook allerlei acties om de opvangsector te ondersteunen. Vanuit deze overkoepelende visie willen we de opvangcapaciteit de komende jaren verder opkrikken.