Natuurherstel bewijst zijn nut

12 November 2020

Natuurherstel bewijst zijn nut

Natuurherstel bewijst zijn nut tijdens de lockdown De tweede lockdown komt hard aan, ook in Turnhout. Alle evenementen zijn afgelast, cafés en restaurants gesloten. Het enige wat je buiten je ‘kot’ nog kunt doen is wandelen. Gelukkig wordt Turnhout omsingeld door een groene ring: het Vennengebied, de Liereman, het Grotenhoutbos om enkel de grootste groene plekken te noemen. Het is dan ook hartverwarmend om te zien hoeveel mensen de weg naar de natuur gevonden hebben.

Dit mag ons niet doen vergeten dat er de voorbije decennia zeer hard gewerkt is om die mooie plekken in hun oorspronkelijke staat te herstellen. En er is nog steeds veel werk aan de winkel. De overheid (Europa, Vlaanderen, de stad) en natuurorganisaties zoals Natuurpunt bundelden daarvoor de krachten. Met mooie resultaten.

De Grote Caliebeek wordt gesaneerd
“Recent konden we aankondigen dat de Vlaamse overheid tussen Zevendonk en het natuurreservaat Winkelsbroek de Grote Caliebeek zal saneren met innovatieve technieken,” zegt schepen van Milieu Astrid Wittebolle. “Zo zullen bacteriën worden gebruikt die om de vervuiling (vooral chroom), die afkomstig is van een voormalige leerlooierij uit Oud-Turnhout, in te dijken. Bedoeling is om zowel het gevaar op overstromingen te verkleinen als de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Ook de techniek van ‘constructed wetland’ wordt toegepast. Daarbij wordt een kunstmatige overstromingszone aangelegd.”

Wanneer de sanering voltooid zal zijn, zal een gebied van bijna 35 hectare beter bestand zijn tegen overstromingen en zal meer dan 26 miljoen kubieke meter water gezuiverd zijn. De concentratie chroom in het water zal met 50 tot 93 procent gedaald zijn  De sanering kadert in het mede door Europa gefinancierde LIFE NARMENA-project. OVAM en Natuur en Bos werken daarvoor samen.

Herstelgerichte werken in Winkelsbroek
Natuurreservaat Winkelsbroek, dat mede met de steun van de stad Turnhout zo goed als hersteld is, omvat zo’n 24 hectare met belangrijke moerascomplexen die deel uitmaken van het Natura2000 beschermd habitatrichtlijngebied, ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’.  

Open stellen Tielenheide
Niet ver daar vandaan opende Natuur en Bos in augustus een nieuw natuurreservaat op het militair domein van Tielenheide. Het gebied is 60 hectare groot en er zijn twee uitgestippelde wandelingen. Het is te bereiken via Leiseinde. Op infoborden wordt onder meer de militaire geschiedenis van het gebied verteld. Tussen 1946 en 1994 kregen ongeveer 700 000 miliciens van de landmacht hun opleiding in Turnhout. Tielenheide diende al die tijd als oefenterrein. Even verderop, in Tielen, is nog steeds een kazerne van de para’s gevestigd.

Het natuurherstelproject ‘Life Danah’, dat door Defensie en Natuur en Bos werd uitgevoerd, werd mee gefinancierd door Europa. Dit gebied is het best bewaarde relict van de grote ‘Thielenheyde’ die zich ooit over 750 hectare uitstrekte tussen Turnhout en Tielen.

Meer info:
https://www.ovam.be/life-narmena-grote-calie
https://www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/tielenheide-volle-bloei