Nagenoeg verdubbeling subsidies Turnhoutse musea

06 Oktober 2023

Nadat eerder dit jaar de Turnhoutse gemeenteraad instemde met het ambitieuze beleidsplan van het samenwerkingsverband ‘Musea Turnhout’, verdubbelt de Vlaamse overheid de subsidies voor de Turnhoutse musea.

Zo kent voor de periode 2024-2028 minister van Cultuur Jan Jambon een jaarlijkse subsidie toe van 295 000 euro. Dat is bijna een verdubbeling van de huidige toelage. “Na de coronaperiode stelde Musea Turnhout een dynamisch plan op om de werking heruit te vinden”, vertelt schepen van Cultuur Astrid Wittebolle. “We hertekenden de organisatiestructuur, vernieuwden de focus en formuleerden ambities per locatie. De drie musea willen immers een rol opnemen in meerdere domeinen van een stad: uiteraard erfgoed en cultuur, maar ook toerisme, lokale economie, onderwijs, welzijn en stadspromotie. Musea zijn al lang geen statische instellingen meer die louter passief informatie overbrengen, dat clichébeeld helpen we in Turnhout de wereld uit.

Elk museum is een wetenschappelijke organisatie, een collectief geheugen, een educatief centrum, een toeristische trekpleister én een plek voor herkenning, verstilling, creativiteit en ontmoeting.

Het langlopende project ‘Kind met inktvlekken’ illustreert hoe de Turnhoutse musea buiten hun muren treden en een verbindende rol opnemen in de stad. Het recentere kantregistratieproject laat dan weer zien hoe ze bovendien een maatschappelijke impact én meerwaarde creëren door de lokale gemeenschap en diverse doelgroepen nauw te betrekken bij hun werking en hun activiteiten.

Daarnaast profileren de musea zich als innovatief en experimenteel. Het Fablab 2300 - waar innovatie en erfgoed elkaar tegenkomen – speelt daarin een dragende rol. ‘We onderzoeken hoe moderne technieken het museale verhaal kunnen versterken. De verworven inzichten implementeren we vervolgens in vernieuwde en vernieuwende opstellingen’, vervolgt Astrid Wittebolle. Tegelijk wordt de educatieve werking van de drie musea fors uitgebreid, zowel voor het lager als voor het secundair onderwijs. Ook voor scholen moeten de musea plaatsen van ontmoeting en kruisbestuiving zijn.

De werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid geven de musea een flinke financiële injectie, maar ze zijn volgens Astrid Wittebolle ook een erkenning van de inspanningen en ambities om cultureel erfgoed te bewaren en te delen met het publiek. “De combinatie van deze verhoogde steun met onze eigen investeringen, stelt de musea in staat om de werking op alle vlakken verder uit te bouwen, van collectie en infrastructuur tot publiekswerking. We zijn dan ook bijzonder enthousiast en gemotiveerd om onze plannen te realiseren”, besluit Wittebolle.