Mobiliteit

We streven naar een stad waarin de auto het vervoersmiddel van de laatste keuze is. Het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenvervoer) moet de leidraad blijven van het beleid. Doorgaand verkeer moet uit de stad geweerd worden, ook om de luchtkwaliteit te verbeteren. De belangrijkste sleutel om de verkeersknoop in Turnhout te ontwarren is de realisatie van de ondertunneling van de Zuidelijke Ring die de stad met het stadspark verbindt, gekoppeld aan een circulatieplan dat doorgaand verkeer uit het centrum weert. Als Ringland kan in Antwerpen, dan moet het ook in Turnhout kunnen. In de hele bebouwde kom moet Zone 30 komen en er moet meer openbaar vervoer worden voorzien. Autodelen moet het nieuwe normaal worden.