Mobiele tandartspraktijk komt naar Turnhout

07 September 2023

Mobiele tandartspraktijk komt naar Turnhout

Mensen uit kansengroepen kunnen vanaf november hun gebit laten controleren in de Welzijnscampus. Turnhout doet daarvoor een beroep op Mobiele Tandartsen uit Oud-Turnhout, dat eens om de 3 maanden in de Welzijnscampus aanwezig zullen zijn.

Mobiele Tandartsen past perfect in het Plan Armoede van onze stad.
Tandzorg is belangrijk. Een ongezond gebit zorgt voor allerhande kwalen. En mensen met een gezond gebit hebben ook meer sociale kansen, bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek.

Vandaag stellen heel veel mensen een bezoek aan de tandarts vaak uit. Daarenboven de meeste tandartsen hebben een patiëntenstop ingevoerd. Zo worden we zeker nog 10 jaar geconfronteerd met een tandartsentekort in onze stad. Daardoor moeten mensen naar Antwerpen voor de jaarlijkse controle en dan gaan ze niet, want dat is te ver (voor mensen uit kansengroepen).

De meeste tandartsen in Turnhout zijn niet geconventioneerd en vragen dus hogere honoraria en dat maakt een bezoek aan de tandarts te duur voor hen.

Omdat een goede preventieve tandzorg veel problemen voorkomt, sluit de stad nu een overeenkomst af met Mobiele Tandartsen. Het is een professionele tandartspraktijk op locatie. Deze tandartsen verzorgen om de 3 maanden consultaties bij het Welzijnsonthaal in de Stationsstraat. Onze maatschappelijk werkers zullen de mensen uit kansengroepen aansporen om hun gebit te laten controleren. Deze tandartsen zijn wel geconventioneerd. De patiënten betalen enkel het remgeld - zo wordt tandzorg betaalbaar(der).

We vinden het belangrijk om in te zetten op een betere tandzorg voor mensen in kwetsbare situaties. Het is een van de instrumenten, die we moeten inzetten in de strijd tegen armoede.

Meer info over Mobiele Tandartsen vind je hier