Minder gras, meer bloem

16 April 2022

Minder gras, meer bloem

Inzetten op meer diversiteit om o.a. de overlast van de eikenprocessierups te bestrijden werkt! Dat blijkt uit de eerste resultaten van het LIFE-project eikenprocessierups.

Natuurlijke vijanden spelen de belangrijkste rol in LIFE-project eikenprocessierups.

Dit project waar onze stad samenwerkt met de provincie wil een oplossing vinden voor de jaarlijks weerkerende overlast van de processierups.

Het grensoverschrijdend project is een samenwerking met  6 partners: de provincies Antwerpen (BE), Limburg (BE), Gelderland (NL), Noord-Brabant (NL), gemeente Sittard-Geleen (NL) en  het Vlaams Instituut Natuur en Bosonderzoek INBO (BE).

Het project zet in op meer biodiversiteit om de eikenprocessierupsplaag aan te pakken. Dat betekent minder bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer natuurlijke vijanden inzetten.

Daarom werden er in ganse provincie Antwerpen mezenkasten opgehangen. Koolmezen eten zowel jonge als oude eikenprocessierupsen.  Ook werd het wegbermbeheer aangepast zodat sluipwespen en sluipvliegen worden aangetrokken. Deze kriebelbeestjes parasiteren de eikenprocessierupsen.
In de provincie Limburg werd een kweekprogramma voor een bijna uitgestorven inheemse kever ’de grote poppenrover’ opgestart.

 "150 mezenkasten in Zevendonk helpen mee de eikenprocessierupsplaag bestrijden"

Ook onze stad zet in op het bestrijden van eikenprocessierups door in te zetten op de biodiversiteit Zo verdeelden de stad in 2020 150 mezenkastjes ( vooral in Zevendonk) en vorig jaar konden inwoners – daar waar de eikenprocessierups veel voorkomt - ook via stad nestkastjes aankopen om zo de plaag te bestrijden in tuinen.

Dit alles wordt wetenschappelijk opgevolgd. Zo wordt gemonitord hoeveel eikenprocessierupsen voorkomen, welke gezondheidseffecten deze kriebelbeestjes veroorzaken en het gebruik van biociden. Ook de kostprijs wordt opgevolgd.

Ondertussen zijn de eerste resultaten bekend en die zijn bemoedigend!

In 68% van de nestkasten die in de herfst van 2020 werden opgehangen werd nestmateriaal gevonden, in 46 % ervan trof men ook eieren en/of jongen aan . Dat betekent dat de mezenjongen alleen in de provincie Antwerpen zo’n 450.000 rupsen en insecten verorberden in het kader van het project.

De eerste resultaten tonen aan dat mezen een uitstekend wapen zijn tegen eikenprocessierupsen

Het hoeft dus niet te verbazen dat het grootste aantal nesten van eikenprocessierupsen telden op locaties waar geen nestkasten hingen. Dat staaft de vermoedens dat de mees een efficiënte natuurlijke bestrijder is, maar deze eerste conclusies moeten de komende jaren verder bevestigd worden.

Ook de bermenproef, waar de bermen ingezaaid werden met zadenmengsels om sluipwespen en –vliegen aan te trekken en verschillende types bermen vergelijken, loopt verder.
Voor de rupsennesten die in provincie Antwerpen verzameld werden, vonden we een voorlopige parasiteringsgraad van maar liefst 70%.

Het aantrekken van sluipwespen en sluipvliegen door een passend groenbeleid is een sterk wapen tegen deze plaag

“Acties zoals "bye bye gras" en "Maai Mei Niet", waarbij ook Turnhoutenaars aangemoedigd worden om ook hun tuin biodiverser en klimaatvriendelijker in te richten dragen bij om eikenprocessierupsplagen te voorkomen.”, vertelt schepen Marc Boogers. “ Inwoners kunnen daarbij de hulp krijgen van één van onze tuinrangers."

"Ook onze stad gaat verder aan de slag met de resultaten van het LIFE-project"

Ook in het groenbeleid van onze stad gaan we daarmee aan de slag. Dit voorjaar merk je dat al aan de talrijke voorjaarsbloeiers. Daar waar in onze bomenspiegels bomen zijn verdwenen, hebben we ze opnieuw aangeplant en ook op pleintjes hebben we bomen aangeplant. Deze zomer duiken ook op verschillende pleinen een- en meerjarige bloemenweides op. Daarnaast werken we een maaiplan uit om diversiteit op onze (speel)pleinen te vergroten.

Het project loopt nog tot 2025.

 

Een tuinranger boeken, kan hier

Meer info over het LIFE-project vind je hier

Toch nog een boomspiegel zonder boom gespot?, meld het hier