Meer verkeersveiligheid in de Kasteeldreef

07 Maart 2023

Meer verkeersveiligheid in de Kasteeldreef

De Kasteeldreef is momenteel geen goed voorbeeld van een verkeersveilige schoolomgeving. Daar willen we verandering in brengen! De straat krijgt eenrichtingsverkeer en ook een aangepaste infrastructuur om de verkeersveiligheid te verhogen. 

Onveilig tot aan de schoolpoort

Het was ons raadslid Jeff Dierckx die de kat de bel aanbond: "De verkeerssituatie in de Kasteeldreef loopt al een tijdje uit de hand : chauffeurs die de stoep of het zebrapad blokkeren, manoeuvrerende vrachtwagens tussen fietsende kinderen, ongevallen met stoffelijke schade, ontelbare bijna-aanrijdingen, enzovoort. Ik was zelf een keertje net op tijd om teken te doen naar een bestuurder van een uit de kluiten gewassen terreinwagen die de kleuter voor zijn wagen niet had gezien. Het is helaas dagelijkse kost en heel wat ouders pleiten dan ook al langer voor een verkeersveilige schoolomgeving." Raadslid Jeff Dierckx bundelde de klachten gestoffeerd met heel wat foto's. Eerst via de betrokken basisschool Sint Victor, vervolgens bij het stadsbestuur dat de klachten wel ernstig nam. "Ik ben blij dat de stad de handschoen heeft opgenomen en de dialoog verder is aangegaan met de andere actoren. Het typeert een stadsbestuur dat kindvriendelijkheid en verkeersveiligheid hoog in het vaandel draagt", aldus raadslid Dierckx. 

Raadslid Jeff Dierckx : "Ik ben blij dat de stad de problemen aanpakt. Het typeert een stadsbestuur dat kindvriendelijkheid en verkeersveiligheid hoog in het vaandel draagt."

Investeren in verkeersveiligheid

Op de gemeenteraad van 27 februari stelde de stad maatregelen voor die de Kasteeldreef betrekkelijk veiliger moet maken: eenrichtingsverkeer, een afgebakend voetpad, een beveiligde oversteekplaats en een parkeerverbod. De stad zal ook extra signalisatie aanbrengen en mogelijks volgen nog andere maatregelen zoals snelheidsremmers. Mobiliteitsschepen Marc Boogers gaf ook aan dat de Kasteeldreef nog dit jaar een fietsstraat wordt. Een schoolstraat is eveneens mogelijk, al ligt het initiatief daarvoor bij de school. 

Mobiliteitsschepen Marc Boogers : "Naast deze maatregelen zal de Kasteeldreef nog dit jaar een fietsstraat worden"

Op diezelfde gemeenteraad juichte ons raadslid Jeff Dierckx deze plannen toe. Maar hij gaf ook aan dat dit plan staat of valt met sensibilisatie én handhaving: "Dit plan zorgt voor meer verkeersveiligheid, al zal sensibilisatie en handhaving een cruciale rol spelen. Momenteel hoor ik tegenstrijdige signalen aan de schoolpoort, o.a. “dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen en parkeren voor de deur mogelijk blijft”. Ik hoop dan ook dat de school nog een sensibiliserende rol naar de ouders toe opneemt. Aansluitend zal ook handhaving nodig zijn. Foutparkeren is in de ruime omgeving legio : Kasteelplein, Kasteeldreef en het Begijnhof zijn (op een klein stukje na) in principe parkeervrij. In principe. Ook in de groenzones, op zebrapaden en voetpaden en zelfs voor de gevangenispoorten wordt veelvuldig fout geparkeerd. En wie wel eens door de Hannuitstraat of de Wouwerstraat rijdt, weet dat eenrichtingsverkeer niet per se betekent dat het autoverkeer uit één richting komt. Ik spreek dan ook de hoop uit dat sensibilisatie en handhaving – samen met zowaar een portie gezond verstand- hand-in-hand gaan om deze schoolomgeving verkeersveilig te maken."

Raadslid Jeff Dierckx : "Ik hoop dat sensibilisatie en handhaving – samen met een portie gezond verstand- hand-in-hand gaan om deze schoolomgeving verkeersveilig te maken."

Voorbeeld voor andere schoolomgevingen

Niet alleen in de Kasteeldreef; ook in enkele andere schoolomgevingen leeft de ongerustheid over de verkeersonveiligheid. Twee scholen namen zelf al het initiatief om een schoolstraat in te voeren (Heilig Graf en Sint-Pietersinstituut).  Andere scholen vragen overleg met het stadsbestuur om de situatie te bekijken. Ouders spreken onze raadsleden voortdurend aan over onveilige situaties in hun buurt. En het leeft ook bij andere politieke fracties. Sterker nog, alle partijen - behalve PVDA- keurden de maatregelen in de Kasteeldreef goed. 

De maatregelen worden nog geëvalueerd. Daarna kunnen we verder aan de slag om ook andere schoolomgevingen verkeersveiliger en kindvriendelijker te maken!