Marc Boogers

Huidig schepen voor Groen in Turnhout

Huidig schepen van Mobiliteit, Wegen- en groenbeheer, Onderwijs, Volwassenenopleiding, Kunstonderwijs, Inrichtende macht stedelijk onderwijs, Socio-culturele vorming

Je kan Marc mailen op: marc.boogers@turnhout.be