Marc Boogers

Huidig schepen voor Groen in Turnhout

Huidig schepen van Mobiliteit, Onderwijs en Volwassenenopleiding, kunstonderwijs, inrichtende macht stedelijk onderwijs, Bibliotheek , Socio-culturele vorming en Patrimonium

Je kan Marc mailen op: marc.boogers@turnhout.be