Maak jij mee Turnhout Tegelwipkampioen 2024?

10 Juni 2024

Maak jij mee Turnhout Tegelwipkampioen 2024?

In gans Vlaanderen zijn er begin juni meer dan 250 000 tegels gewipt en ...

Momenteel staat onze stad aan de leiding met meer dan 20 000 gewipte tegels. In de ranking staat Dendermonde ( met ongeveer de helft), vervolgens Sint Niklaas ( met ongeveer een kwart). 

Hoe dat komt? Door de inspanningen geleverd door gewone mensen zoals jij en ik, maar ook dankzij wat grotere onthardingsprojecten van onze stad zelf.
Zo zal op 20 juni de nieuwe groene long aan het Speelkaartenmuseum ingehuldigd worden. 

Om die inspanningen van gewone Turnhoutenaren te belonen kan je een onthardingspremie aanvragen. Je dient een deel van je privaat terrein te ontharden! Zo streven we samen naar een groener Turnhout - want dat zal nodig zijn om hitte-eilanden in onze binnenstad aan te pakken.

De premie moet binnen de 6 maanden aangevraagd worden via deze website. Onthardingsprojecten die tot 6 maanden geleden afgewerkt werden komen ook nog in aanmerking. Hoeveel de premie waard is, hangt af van de soort verharding en welke ondergrond er in de plaats komt. Zo levert beplanting meer op dan gazon.

‘Met deze premie moedigen we de Turnhoutenaren aan om hun eigen domein te ontharden. Maar liefst 80 tot 95% van de verharde oppervlakte in Turnhout is privaat domein, daar kunnen we als stadbestuur dus niet zelf ontharden. Daarom slaan we de handen in elkaar met onze inwoners, zo maken we samen van Turnhout een groenere stad’, vertelt schepen van Milieu Astrid Wittebolle.

Om onze klimaatdoelstellingen te halen is ontharding op privé-domein cruciaal. 

De onthardingspremie is een van de vele initiatieven van Stad Turnhout die inzet op een groenere omgeving. Zo doet de stad mee aan het VK Tegelwippen. Inwoners die hun domein ontharden kunnen hun gewipte tegels nog steeds ingeven op de website.

‘Een klimaatneutrale en -robuuste stad worden is een van onze belangrijkste doelstellingen. Ontharding speelt daar een cruciale rol in. Minder verharde gebieden zorgen ervoor dat water makkelijker kan doorsijpelen waardoor er ook minder wateroverlast is. De groene plekken die er in de plaats komen zijn goed voor onze biodiversiteit. Meer groen in de stad zorgt ook voor meer vlinders, bijen en andere nuttige insecten. We raden daarom iedereen om in zijn omgeving een plek te zoeken die onthard kan worden’, besluit schepen Wittebolle.